STRONA ARCHIWALNA   
 opracowanie: śp. Jerzy Kowalczyk (1938 - 2015)    kontakt: 41 368 57 24,   jotka.1863@gmail.com

24 Lipiec 2024, imieniny dziś obchodzi: Kinga, Krystyna, Olga   
     Menu:  
Miejscowości
 K I E L C E
 A - B
 C - F
 G - J
 K
 L - M
 N - O
 P - R
 S
 Ś - Ż
 Uroczystości
 Wyszukiwarka
 Literatura
 Indeksy
 miejscowości
  - wg. województw
  - wg powiatów
  - wg. gmin
 Indeks nazwisk
 Osadzeni 1863 r.
 Osadzeni 1864 r.
 Aktualizacja
 O autorze
 
     Ważne daty z powstania:  
28 lipca 1863 r. - Bitwa Chmieleńskiego pod Rudnikami
3 sierpnia 1863 r. - Pod Sobkowem starcie żandarmerii Bogusza
6 sierpnia 1863 r. - Pod Uniejowem rozproszony został oddział Chościakiewicza
8 sierpnia 1864 r. - Stracenie R. Traugutta pod Cytadelą w Warszawie
15 sierpnia 1863 r. - Starcie Tetery-Taniewskiego pod Wąsowem
15 sierpnia 1863 r. - Walki oddziałów Krukowieckiego pod Imbramowicami
20 sierpnia 1863 r. - Eminowicz z Ćwiekiem alarmują załogę Iłży
21 sierpnia 1863 r. - Bitwa Eminowicza pod Kowalą
23 sierpnia 1863 r. - Bitwa Eminowicza pod Wirem
 
  Zapraszam do współpracy
Posiadasz dodatkowe informacje lub zdjęcia
     albo
chcesz otrzymywać informację o uzupełnieniach niniejszej prezentacji ?
 
     Zaproszenie do:  
Muzeum Historii
Kielc
 
           

L I T E R A T U R A

LITERATURA

 1. Akta Stanu Cywilnego. Księgi zmarłych. Lata 1915 - 1937. USC Kielce
 2. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim, sygn.12
 3. Archiwum Diecezjalne w Kielcach. Akta kurialne.
 4. Archiwum Diecezjalne w Kielcach. Akta księży.
 5. Archiwum Diecezjalne w Kielcach. Akta metrykalne.
 6. Archiwum Diecezjalne w Kielcach. Akta Seminarium Duchownego.
 7. Archiwum Narodowe Republiki Karelji, Zb. 1, Spis 36 Spr. 91 (http://kdkv.narod.ru)
 8. Archiwum Państwowe Katowice, zesp. 839 Archiwum Górnicze z Dąbrowy Górniczej, AGD-85
 9. Archiwum Państwowe Kielce zesp. 1 Rząd Gubernialny Radomski.
 10. Archiwum Państwowe Kielce zesp. 4 Naczelnik Powiatu Kieleckiego.
 11. Archiwum Państwowe Kielce, zesp. 17 Dyrekcja Ubezpieczeń w Warszawie. 1822 - 1866.
 12. Archiwum Państwowe Kielce, zesp. 18 Urząd Lekarski Guberni Radomskiej.
 13. Archiwum Państwowe Kielce zesp. 21 Naczelnik Wojenny Powiatu Kieleckiego.
 14. Archiwum Państwowe Kielce zesp. 22 Naczelnik Wojenny Rewiru Kieleckiego.
 15. Archiwum Państwowe Kielce zesp. 23 Naczelnik Wojenny Rewiru Samsonowskiego.
 16. Archiwum Państwowe Kielce zesp. 25 Naczelnik Wojenny Oddziału Opatowskiego.
 17. Archiwum Państwowe Kielce, zesp. 26 Naczelnik Wojenny Powiatu Olkuskiego i Miechowskiego.
 18. Archiwum Państwowe Kielce, zesp. 27 Naczelnik Wojenny Powiatu Stopnickiego.
 19. Archiwum Państwowe Kielce zesp. 31 Rząd Gubernialny Kielecki.
 20. Archiwum Państwowe Kielce, zesp. 100/I Urząd Wojewódzki Kielce.
 21. Archiwum Państwowe Kielce, zesp. 101/I Starostwo Powiatowe Kieleckie.
 22. Archiwum Państwowe Kielce, zesp. 126 Akta Gminy Bodzentyn.
 23. Archiwum Państwowe Kielce, zesp. 129 Akta Gminy Daleszyce.
 24. Archiwum Państwowe Kielce i oddziały: Jędrzejów, Pińczów, Sandomierz i Starachowice oraz parafie z obszaru woj. świętokrzyskiego - Akta Stanu Cywilnego.
 25. Archiwum Państwowe Kielce, zesp. 216 Akta notariusza Wacława Janiszewskiego.
 26. Archiwum Państwowe Kielce, zesp. 288 Archiwum Ordynacji Myszkowskiej.
 27. Archiwum Państwowe Kielce, zesp. 290 Archiwum Dembińskich z Gór.
 28. Archiwum Państwowe Kielce, zesp. 664 Zbiór Edmunda Massalskiego
 29. Archiwum Państwowe Kielce, zesp. 665 Zbiór rodziny Daszewskich.
 30. Archiwum Państwowe Radom, zesp. 49 Zarząd Naczelnika Wojennego Oddziału Radomskiego (UNWOR), sygn.45
 31. Archiwum Państwowe Radom, zesp. 369 Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. Koło w Radomiu
 32. Archiwum Państwowe Radom, zesp. 698 Zbiór materiałów różnej prowieniencji
 33. Archiwum Państwowe Starachowice, zesp. Hipoteka powiatu iłżeckiego, Lp. 105 Akta hipoteczne Zapniów i Bukówka.
 34. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, Akta odznaczeniowe
     _______________________________

 35. 1863 - 1913. ALBUM POWSTANIA STYCZNIOWEGO (W PIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ). Lwów 1913.
 36. Adamczyk Zdzisław Jerzy Stefan Żeromski wobec powstania styczniowego. [w:] Rok 1863. Materiały sesji zorganizowanej 24 lutego 1993 roku w Kielcach pod red. Wiesława Cabana. WSP Kielce 1993
 37. Album sanguinis Trei Hastarum Pamiętnik II Zjazdu Potomków Antoniego Skąpskiego 13 - 15 czerwca 1997 w Nowym Sączu - Piątkowej. Nakładem Oficyny Cracovia. Kraków 1999.
 38. Albrecht Jacek Weterani 1863 roku w stołeczno-królewskim mieście Krakowie. Wydawn. Jagiellonia, Kraków 1997
 39. Anc Bolesław i Józefa Z lat nadziei i walki. Brody 1907
 40. Andrzejowska Aleksandra Ze wspomnień rodzinnych Opracowała Helena Lipska [w:] Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, rok IX, 1963, s. 225 - 244.
 41. Bachanek Stanisława Na ścieżkach życia Marii Skłodowskiej-Curie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Warszawa 2006
 42. Barańscy Wiesław i Anna Przewodnik po farze Św. Trójcy w Tarłowie. Gdańsk 2006
 43. Barańscy Wiesław i Anna Nekropolie Tarłowa. Przewodnik . Gdańsk 2006.
 44. Barański Wiesław Przewodnik po miejscach pamięci Powiśla od Zawichostu do Solca. Gdańsk 2007
 45. Barzykowski Wojciech Historia rodziny Barzykowskich. 1990 [maszynopis, w posiadaniu autora]
 46. Bastrzykowski ks. Aleksander Monografia historyczna Kunowa nad Kamienną i jego okolicy. Sandomierz 1939
 47. Bastrzykowski ks. Aleksander Monografia historyczna parafji Góry Wysokie; Sandomierskie. Sandomierz 1936
 48. Bastrzykowski ks. Aleksander Monografia historyczna parafji Jankowice Kościelne; Sandomierskie. Warszawa 1927
 49. Bednarczyk Adam Powstanie styczniowe w Iłży i okolicy. Iłża 1990. (maszynopis)
 50. Bentkowski Władysław. Notatki osobiste Władysława Bentkowskiego z roku 1863. Kraków 1916
 51. Berg Mikołaj Wasyliewicz Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864 roku i poprzedzającej powstanie epoce demonstracyi od 1856 r. T. I i II. Kraków 1898 r.
 52. Bertold Merwin Żydzi w powstaniu 1863 Lwów 1913
 53. Białokur Franciszek Lekarze i medycy uczestnicy powstania styczniowego 1863-1864 roku i ich życiorysy. [w:] Lekarz Wojskowy, R. 13 i 14. T. XIX, XX i XXI. 1932 - 1933.
 54. Białokur Franciszek Bukowiecki Ludwik [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.III, s.118
 55. Białynia Chołodecki Józef Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863 / 1864 przez Józefa Białynię Chołodecloego. Lwów, 1904.
 56. Bogatek Ryszard Historia "kapliczki powstańczej" [w:] Wieści znad Drzewiczki. Kwartalnik
 57. Boniecki Adam Herbarz Polski. T. III. 1900, T. IV 1901
 58. Boniecki Jan Przegląd ważniejszych walk partyzanckich w powstaniu styczniowym na terenie guberni radomskiej. [w:] Rocznik Świętokrzyski. Tom II. 1971 ROK.
 59. Broda Antoni Dwikozy. UG Dwikozy, 2009
 60. Brociek Waldemar Ostrowiec Świętokrzyski i okolice. Część I. Spacery po mieście. Agencja JP Kielce 1998
 61. Brózda Bogdan Mąż Opatrznościowy. na stronie internetowej:
  http://www.tevo.net/i/_bazaw14474.php
 62. Brykczyński Stefan Moje wspomnienia. Rok 1863 Wydawn. MON Warszawa 1960 r.
 63. Brytan Tomasz 2 września 1863 r. pod Biłgorajem. www.bilgoraj.lbl.pl.hist/bitwa.php
 64. Caban Wiesław Bodzentyn w powstaniu styczniowym. [w:] Bodzentyn. Z dziejów miasta w XII - XX wieku. Pod red. K. Brachy. Kielce 1998
 65. Caban Wiesław Działalność powstańcza pułkownika Bogdana Bończy w województwach sandomierskim i krakowskim [w:] Kieleckie Studia Historyczne t. VIII Kielce 1990
 66. Caban Wiesław Manifestacje religijno-patriotyczne 1861 r. w miastach guberni radomskiej. [w:] Społeczności małomiasteczkowe w regionie świętokrzyskim (XIX-XX w.). KTN Kielce 1999
 67. Caban Wiesław Powstanie styczniowe w powiecie stopnickim. [w:] Rok 1863. Materiały sesji zorganizowanej 24 lutego 1993 roku w Kielcach pod red. Wiesława Cabana. WSP Kielce 1993
 68. Caban Wiesław Społeczeństwo Kielecczyzny 1832 - 1864. Kielce, 1993
 69. Caban Wiesław Uczestnicy powstania styczniowego [w:] Kieleckie Studia Historyczne t. VII Kielce 1989
 70. Caban Wiesław Udział młodzieży w powstaniu styczniowym. [w:] Tradycje walk o wyzwolenie narodowe i społeczne na Ziemi Buskiej. Materiały sesji popularnonaukowej 11 IV 1987 r. KTN Kielce 1988
 71. Caban Wiesław Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich. PWN - KTN. Warszawa - Kraków 1989.
 72. Callier Edmund Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831/ zestawił E. Callier porządkiem chronologicznym podług L. Mierosławskiego, S. Barzykowskiego i źródeł współczesnych ; Poznań 1887.
 73. Cederbaum Henryk Powstanie styczniowe. Wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866. Warszawa 1917
 74. Chłopi i sprawa chłopska w powstaniu styczniowym. Materiały z terenu guberni radomskiej, Wrocław 1962, seria: POWSTANIE STYCZNIOWE. MATERIAŁY I DOKUMENTY
 75. Chmielewski Wiesław Strażactwo sandomierskie w latach 1881 - 2002. Zarys dziejów. Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002
 76. Chmielnicki St. Wieś i Parafia Olbierzowice 1929
 77. Cmentarz rzymskokatolicki w Radomiu przy dawnym trakcie starokrakowskim obecnie ul. B. Limanowskiego. Red. nauk. Ryszard Brykowski
  cz. I. Radom 1997
  cz. II. Radom 1999
  cz. III. Radom 2001
  cz. IV. Radom 2004
 78. Chyła Roman Sandomierz i okolice. Przewodnik regionalny. Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002
 79. Cywiński Ludomir Wspomnienia z lat ubiegłych [w:] Wieś i Dwór R.1, 1912 r., zeszyt I - V.
 80. Czarnowski Stanisław Jan Nepomucen Pamiętniki [w:] Kielce w pamiętnikach i wspomnieniach z XIX wieku. KTN Kielce, 1992
 81. Czarnowski Stanisław Jan Pamiętniki Stanisława Jana Czarnowskiego. Wspomnienia z trzech stuleci XVIII, XIX i XX. Warszawa, 1921
 82. "Czas" nr 98 z 30 kwietnia 1863 r.
 83. Czerwieński Jarosław, Zatorski Wincenty Byleś Polsko wolną była. Zbiór pieśni i piosenek polskich z melodiami śpiewanych od czasów najdawniejszych po lata ostatnie do uzytku domowego podanych komentarzami historycznymi opatrzonych. Kraków 1988
 84. Czyżewska Aneta Wierzbica Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, 2004
 85. Dallmajer Roman Moje wspomnienia z powstania 1863-1864 roku napisał Dr. Roman Dallmajer szeregowiec 1-szej roty pułku "Żuawów". Lipsk 1912
 86. Dąbkowski Witold Powstanie styczniowe w Puszczy Kozienickiej PWN Warszawa 1974
 87. Dąbkowski Witold Wybuch powstania styczniowego w województwie sandomierskim [w:] Rocznik Świętokrzyski. Tom II. 1971 ROK.
 88. Dąbkowski Witold Matwiej Bezkiszkin i ostatnia faza powstania styczniowego w Opoczyńskiem [w:] Przegląd Historyczny T. 68 Warszawa 1977
 89. Dekowski Jan Piotr Powstanie styczniowe w Tomaszowie Mazowieckim i sąsiednich powiatach Tomaszów Mazowiecki, 1938
 90. Dekowski Jan Piotr Opoczno i okolice Warszawa, 1977
 91. Długosz Stanisław (Jerzy Tetera) Przed złotym czasem. Kraków 1917
 92. Dokumenty Komitetu Centralnego Narodowego i Rządu Narodowego 1862-1864, Wrocław 1968, seria: POWSTANIE STYCZNIOWE. MATERIAŁY I DOKUMENTY
 93. Dokumenty terenowych władz cywilnych powstania styczniowego, 1862-1864, Wrocław 1986, seria: POWSTANIE STYCZNIOWE. MATERIAŁY I DOKUMENTY
 94. Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania styczniowego 1863-1864, Wrocław 1976, seria: POWSTANIE STYCZNIOWE. MATERIAŁY I DOKUMENTY
 95. Dokumenty Wydziału Wojny Rządu Narodowego 1863-1864, Wrocław 1973, seria: POWSTANIE STYCZNIOWE. MATERIAŁY I DOKUMENTY
 96. Domański Cezary W. Skłodowski Józef. [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XXXVIII, s.200
 97. Domański Cezary W. Skłodowski Zdzisław Józef. [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XXXVIII, s.201
 98. Drążkiewicz Antoni Wspomnienia czachowczyka z 1863 r. Lwów 1890
 99. Dremmer K. Wspomnienia. [w:] Pamiętnik Koła Kielczan, t. V, 1932 r.
 100. Dulęba Maria Styczniowa legenda. [w:] Przemiany Nr 1 z 1983 r.
 101. Dygulski Władysław Wspomnienie Sandomierzaka. [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863 - 1903. Lwów 1903
 102. Dziubiński Aleksander Kalendarium życia i twórczości Adolfa Dygasińskiego (1839 - 1902) [w:] Adolf Dygasiński człowiek Ponidzia. Pińczów 1999
 103. Dziubiński Andrzej Przechadzka po Pińczowie i okolicy Pińczów 1992
 104. Dzwonkowski Teodor Anzelm Pamiętniki czyli Pamiątka po ojcu dla Józefy z Dzwonkowskich Komornickiej. Wydali z rękopisu Stanisław i Tomasz Komorniccy. PIW Warszawa 1985
 105. Ejgierd Janina Danuta Śladami rodu Eygird [w:] www.stankiewicze.com
 106. Erber Czesław Piotr Arkadiusz Płoski (1845 - 1922) - prawnik i dziennikarz, redaktor "Gazety Kieleckiej". [w:] Studia kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza. Nr 2. Kielce 2002.
 107. EWIDENCJA MIEJSC PAMIĘCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (karty opracowane wg gmin i miejscowości).
  www.katowice.uw.gov.pl/opracowania/empn/ - adres zmieniono na:
  www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?wojewodztwo/ miejsca_pamieci
 108. Fajkosz Engelbert Powstanie styczniowe w świetle ksiąg stanu cywilnego. [w:] Rocznik Świętokrzyski. Tom II. 1971 ROK.
 109. Fijałkowski Jerzy Opowieści opatowsko sandomiersko staszowskie. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne. Staszów 2001.
 110. Fijałkowski Jerzy Ponidzie wita. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne. Staszów 1994.
 111. Frycz Kazimierz zob. Grabówka
 112. Gaszyński Leonard Opowiadania b. studenta Instytutu Politechnicznego w Puławach. [w:] Spiskowcy i partyzanci 1863 roku. Oprac. zbiorowe pod red. Stefana Kieniewicza. PWN, Warszawa 1967
 113. Gazeta Kielecka. Lata: 1915 - 1939.
 114. Gazeta Miechowska. Rok 2003, Nr 119 i 120
 115. German Franciszek Postawka Leon [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XXVII, s.698
 116. Giller Agaton Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi. T. 1, Lipsk 1867
 117. Girtler Kazimierz Kartka dziejowa Miechowa Oprac. Jan Staszel [w:] Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, t. XV (1969).
 118. Głuszek Stanisław 170 lat Szpitala Miejskiego św. Aleksandra w Kielcach. Historia - nauka - współczesność. Praca zbiorowa pod red. S. Głuszka, Kielce 2004
 119. Gmina Baćkowice . www.backowice-gmina.pl
 120. Gmina Janów www.janow.pl
 121. Gombrowicz Witold Testament. Res Publica Warszawa 1990
 122. Ginalska Teresa, Osiński Andrzej Powiat Opatów. Oficyna Wydawnicza APLA, Krosno, 1999
 123. Gnat-Wieteska Zbigniew GENERAŁOWIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO. Oficyna Wydawnicza "Ajaks" Pruszków 1983
 124. Gorczycki Franciszek Notatki z Opoczyńskiego. [w:] Spiskowcy i partyzanci 1863 roku. Oprac. zbiorowe pod red. Stefana Kieniewicza. PWN, Warszawa 1967
 125. Grabiec Józef [Dąbrowski Józef] Rok 1863. Poznań 1913
 126. Grabówka Kazimierz (Frycz) Wspomnienia z r. 1863 - 64. Kraków 1912
 127. Grzegorzewski Stanisław Wspomnienia osobiste z powstania 1863 r. Lwów 1908
 128. Grzybowski Ludomir Opis powstania polskiego w roku 1863 i 1864 w województwie krakowskim. Opracowali Wiesław Caban, Zdzisław Jerzy Adamczyk, Kielce 1994
 129. Grzymała-Siedlecki Rozmowy z samym sobą. Kraków "Znak", 1972.
 130. Gwardys Władysław Warka i okolice w Powstaniu Styczniowym. [w:] Echo Warki,2.04.2001 r.
 131. Gwóźdź Robert W hołdzie poległym. [w:] Tygodnik Ponidzia, 26.03.-01.04.2002 r., Nr 13/352
 132. Halicz Emanuel Kopaczyński Junosza Władysław [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XI, s.614
 133. Halicz Emanuel (red.) Proces Romualda Traugutta i członków Rządu Nadodowego t. I - IV. Warszawa 1960 - 1961
 134. Helis Klementyna, Helis Małgorzata Przydrożni świadkowie wiary i historii. Krzyże, figury i kapliczki z Solca Zdroju i okolic. Solec Zdrój 2006
 135. Jabłonowski Władysław Pamiętniki z lat 1851 - 1893 (wybór). Wrocław 1967
 136. Jabłońska-Deptyła Ewa, Gawrysiakowa Janina Materiały do zaangażowania patriotycznego zakonów męskich w Królestwie Polskim w latach 1861 - 1864 [w:] Materiały do historii zgromadzeń zakonnych na ziemiach polskich w XIX i na poczatku XX wieku. Tow. Naukowe KUL Lublin 1976
 137. Jabłoński Henryk Bentkowski Władysław. [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.I, s.442
 138. Jakóbkiewicz-Bruzda Andrzej Życiorys (mps w Muzeum Narodowym w Kielcach oraz w posiadaniu rodziny)
 139. Janowski Józef Kajetan Pamiętniki o powstaniu styczniowym. Tom I (styczeń - maj 1863 r.). Lwów 1923
 140. Jarzębowski ks. Józef. Marianin Mówią ludzie roku 1863. Antologia nieznanych i małoznanych głosów ludzi współczesnych. Veritas, Londyn 1963
 141. Jarzębski Lucjan Opis niektórych bitew i potyczek od wstąpienia mojego do szeregów powstańczych, a mianowicie: udział w partiach Langiewicza, Czachowskiego, Bossaka. [w] Jarzębowski Józef Mówią ludzie roku 1863. Antologia nieznanych i małoznanych głosów ludzi współczesnych. Londyn 1963
 142. Jaszczołt Tomasz Gmina Grodzisk k. Siemiatycz. Dzieje ziemi i mieszkańców Grodzisk 2004
 143. Jaśkiewicz Bronisław, Zdrada Jerzy Męciński Józef. [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XX, s.496
 144. Jaworski Andrzej (redakcja) W kręgu Prendowskich z Mirca. Starachowice 2005
 145. Jednodniówka / W 53 rocznicę bitwy w Miechowie 1863, 17 lutego. Jednodniówka 1916
 146. Jerzmanowski Jerzy W starych Kielcach. Wydawn. Literackie. Kraków 1975.
 147. Jeziorański Antoni Pamiętniki Jenerała Antoniego Jeziorańskiego. Powstanie r. 1863, Lwów 1880-1881

  góra strony


 148. Jeżewski Stanisław Zarys historii miasta Ostrowca. b.s. [Ostrowiec 1971, wydanie powielaczowe]
 149. Jędrzejczyk Edward Miejsca historyczne w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Kielce 1992
 150. Jędrzejek Stanisław Historia apteki w Pilicy na tle walk o niepodległość Polski. [w:] Farmacja Polska, Nr 2/1972
 151. Junosza zob. Kopaczyński-Nowacki Władysław
 152. Kaczanowski Longin, Paprocki Bogusław Miejsca pamięci narodowej w województwie kieleckim 1939 - 1945. Kielce, 1989.
 153. Kaczmarek Zygmunt Mrozowski Adam. [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XXII, s.213
 154. Kahane Sanbra Filip Dzieje żuawa. [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863 - 1903. Lwów 1903
 155. Kalinowski Józef Wspomnienia 1835 - 1877. Lublin 1965
 156. Kalita Karol (Pułkownik Rębajło) Ze wspomnień krwawych walk. Z rękopisu wydał i wstępem opatrzył Aleksander Medyński. Lwów 1913
 157. Karlsbad Izydor Bosak - Topór - Bitwa pod Opatowem. [w:] Kronika Powszechna nr.5 z 1913
 158. Karolczyk Władysław Niemi świadkowie historii. [w:] http://ilkus.pl
 159. KARTOTEKA POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 1863 - 1864. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa (rkps)
 160. KARTY EWIDENCYJNE MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ. Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Spraw Obywatelskich.
 161. Kasprzyk ks. Czesław - cykl artykułów dot. Bliżyna [w:] Gazeta Bliżyńska nr 16 (rok 1995) do nr 33 (rok 2003)
 162. Katalog duchowieństwa i parafii diecezji kieleckiej. Kuria Diecezjalna w Kielcach, 1999
 163. Kędzior Stanisław Wspomnienia. Refleksje i kronika z Baraniej Góry i Słowika. Kielce, 1997
 164. Kieniewicz Stefan Powstanie Styczniowe, Warszawa 1983
 165. Kieniewicz Stefan Popiel Jan [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XXVII, s.555
 166. Kieniewicz Stefan Popiel Paweł [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XXVII, s.568
 167. Klepaczewski Ziemowit Ocalić od zapomnienia. Kapliczki, figurki i krzyże w Szydłowcu i okolicy. [w:] DOM NA SKALE nr 2 z 12 lutego i nr 5 z 15 maja 2004 r. Szydłowiec
 168. Koba Stanisław Z historii lecznictwa kieleckiego XIX wieku, Muzeum Świętokrzyskie, Kielce 1973
 169. Kolumna Zygmunt Pamiątka dla rodzin polskich. Krótkie wiadomości biograficzne o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych na placu boju, oraz zmarłych w więzieniach, na tułactwie i na wygnaniu syberyjskim od roku 1861 - 1866.
  cz. I. Kraków 1867;    cz. II. Kraków 1868
 170. Komornicka Aniela Maria Komornicka w swych listach i mojej pamięci. [w:] Archiwum Literackie t.VIII: Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku. Wrocław 1964 (s. 294 - 341).
 171. Kopaczyński - Nowacki Władysław (Junosza) Urywek pamiętnika. [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863 - 1903. Lwów 1903
 172. Kopaczyński - Nowacki Władysław (Junosza) Pamiętnik Junoszy oficera polskich żandarmów w powstaniu styczniowym Warszawa 1960
 173. Koperkiewicz Włodzimierz Prowincjałki opoczyńskie. Staszów - Opoczno 2003
 174. Koperkiewicz Włodzimierz Dokumentacja pamiątek związanych z "Powstaniem Styczniowym" w 1863 r., które są rozsiane po Ziemi Opoczyńskiej. s. 46 Opoczno 1983 (maszynopis w zbiorach Muzeum Regionalnego w Opocznie)
 175. Koperkiewicz Włodzimierz - drobne opracowania i dokumentacje z lat 1980 - 2008, w zbiorach Muzeum Regionalnego w Opocznie.
 176. Kossak Zofia, Szatkowski Zygmunt Dziedzictwo Część III. Warszawa 1967
 177. Kotarski Stefan Opatów w latach 1861 - 1864. Opatów 1935
 178. Kowalczewski Sylwester Łysogóry. Przewodnik krajoznawczy. PTK Kielce 1937
 179. Kowalczyk Jerzy Mikołaj Żelichowski niepokorny Obywatel Miasta Kielce w latach 1861 - 1865. [w:] Studia Muzealno-Historyczne, Tom III. Muzeum Historii Kielc, Kielce 2011
 180. Kowalczyk Jerzy Był rok 1863 w Daleszycach. W 150 rocznicę powstania styczniowego 1863-1864. Urząd Miasta i Gminy Daleszyce. 2013
 181. Kowalczyk Jerzy Okres powstania styczniowego 1863-1864 w Bliżynie. [w:] kwartalnik Świętokrzyskie. Środowisko, Dziedzictwo kulturowe, Edukacja regionalna. Woj. Biblioteka Publiczna Kielce, marzec 2011 r. nr 4 (8), str. 23-37.
 182. Kowalczyk Jerzy Miejsca pamięci powstania styczniowego 1863-1864 w Kielcach. [w:] Świętokrzyskie. Środowisko, Dziedzictwo kulturowe, Edukacja regionalna. Kielce, marzec 2012 r. nr 7 (11), str. 41; kwiecień-sierpień 2012 r. nr 8(12) str.34-46
 183. Kowalczyk Jerzy Powstańcze mogiły z lat 1863-1864. [w:] Świętokrzyskie. Środowisko, Dziedzictwo kulturowe, Edukacja regionalna. Kielce, 22 stycznia 2013 r. wydanie specjalne, str. 65 - 81.
 184. Kowalczyk Jerzy, Massalski Adam, Wągrowski Tomasz W hołdzie przeszłości 1863 - 1864 województwo świętokrzyskie. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, 2003.
 185. [Koziebrodzki hr. Władysław] Szkice z niedawnej przeszłości 1863 - 1864. Lwów 1867
 186. Kozierowski Henryk Powstańcza biografia (Nieznany przyczynek do dziejów powstania styczniowego). [w:] Literatura, nr. 4, kwiecień 1983 r.
 187. Kozłowski Eligiusz Bitwa pod Miechowem 17.II.1863 r. [w:] Powstanie niespełnionych nadziei 1863. KAW. Kraków 1984
 188. Kozłowski Eligiusz Generał Józef Hauke-Bosak 1834 - 1871. Wydawn. MON 1973.
 189. Kozłowski Eligiusz Od Węgrowa do Opatowa 3.II.1863 - 24.II.1864. Wybrane bitwy z powstania styczniowego. MON. Warszawa 1962
 190. Kozłowski Eligiusz (redakcja) Zapomniane wspomnienia. Warszawa 1981
 191. Kozłowski Eligiusz Jeziorański Antoni [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XI, s.215
 192. Kozłowski Eligiusz Komorowski Wojciech [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XI, s.435
 193. Kozłowski Eligiusz Kurowski Apolinary [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XVI, s.256
 194. Kozłowski Eligiusz Mazaraki Jan [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XX, s.291
 195. Kozłowski Eligiusz Prendowska Jadwiga [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XXVIII, s.439
 196. Krępulec Katarzyna Stanisław Supłatowicz. Niezwykła biografia Sat-Okha, czyli jak się zostaje legendą. Praca magisterska, UMCS Lublin 2004. http://www.indianie.eco.pl/litera/Sat-Okh.pdf
 197. Kronika Hufca ZHP w Starachowicach (wypis Stefana Derlatki)
 198. Kronika. Busko - Związek Rezerwistów [w:] Radostowa nr 1. Styczeń 1937 Kielce
 199. Kruzel Tomasz Udział mojej rodziny w działalności patriotycznej od powstania styczniowego do II Wojny Światowej. Staszów 2000
 200. Kubicki Paweł Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i Ojczyzny w latach 1861 - 1915.
  Cz. I. Dawne Król. Polskie.
  T. I. Diecezje Kielecka i Kujawsko-Kaliska. Sandomierz 1933.
  T. II. Materiały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych
  T. III. Diecezje: Sandomierska, sejneńska, warszawska ... emigracja kleru po r. 1863. Zakony. Zestawienia i spisy. Sandomierz 1933
 201. Kulpiński Jan Uczestnicy powstania 1863/64 z Bodzentyna i okolicy.Cykl artykułów [w:] Echa Łysogór (nr. 07, 09, 10, 11 i 12 z 2004 r. oraz 02 i 05 z r. 2005)
 202. Kulpiński Jan Bitwa pod Jeziorkiem (29.10.1863) [w:] "Kronika Świętokrzyska" nr 5 / 2008, wydanie specjalne, pismo samorządu Gminy Nowa Słupia.
 203. Kulpiński Jan Ks. Euzebiusz Pinakiewicz na tle wydarzeń z lat 1861 - 1864 w Łysogórach Dębno - Jeziorko 2010. Urząd Gminy Nowa Słupia.
 204. Kulpiński Jan Potyczka pod Sperandą 15.03.1864 r. W 149 rocznicę powstania styczniowego 1863 - 1864. Koprzywnica - marzec 2012.
 205. Kulpiński Jan Od miasteczka Bodzentyn do wsi Kutery 22/23.01.1863 - 22.04.1864. Wybrane bitwy i potyczki 1863 - 1864 w Górach Świętokrzyskich. Nowa Słupia 2012.
 206. Kulpiński Jan Nowa Słupia i okolice w latach 1861 - 1864. Nowa Słupia 2014. Urząd Gminy Nowa Słupia.
 207. Kwiatkowska Magdalena Zapomniane mogiły [w:] Głos Daleszyc, listopad/ grudzień 2000, Nr 8(52)
 208. Kwiatkowski Stanisław Rys historyczny Niegowonic i Niegowoniczek 1300 - 2000. Łazy, 2000
 209. Langiewicz Marian Pisma, opracowała Helena Rzadkowska. Wydawn. Literackie Kraków 1971
 210. Lasocki Wacław Wspomnienia z mojego życia. T. II. Na Syberji. Kraków 1934
 211. Lenczowski O. Kosma Pamiętniki kapelana legionów. Kraków - Krosno 1989
 212. Lenkiewicz Antoni Weterani powstania styczniowego 1863 r. odznaczeni Krzyżem Niepodległości. Wydawnictwo - Biuro Tłumaczeń. Wrocław 1998.
 213. Lesisz Zbigniew Zwoleński słownik biograficzny. Zwoleń 2008
 214. Lista Lekarzy i Aptekarzy w Królestwie Polskim oraz Chirurgów, Felczerów i Akuszerek na rok 1839. (dostępna: Podlaska Biblioteka Cyfrowa)
 215. Liszka Józef Pamięć powstania styczniowego na ziemi olkuskiej. Bukowno 1996
 216. LUTNIA. PIOSENNIK POLSKI. Lipsk: F.A. Brockhaus. 1863
 217. Łebek Władysław Bogdan 137 rocznica wybuchu powstania styczniowego [w:] Głos Daleszyc, grudzień 1999, Nr 12 (44) 99
 218. Łebek Władysław Bogdan Daleszanie w czasie Powstania Styczniowego [w:] Głos Daleszyc, luty 1996, Nr 1 (8) 96
 219. Łebek Władysław Bogdan Daleszanie w Powstaniu Styczniowym - 1863 r - 1864 r.[w:] Głos Daleszyc, styczeń 1998, Nr 12 (25) 98
 220. Łebek Władysław Bogdan Tradycje Powstania Styczniowego w Daleszycach [w:] Głos Daleszyc, styczeń 1997, Nr 1 (15) 97
 221. Maliszewski Jerzy Powstanie styczniowe. Notatki biograficzne uczestników z orginalnymi ilustracjami. Warszawa 1932
 222. Małecki Zygmunt Prawda i legenda o bitwie pod Małogoszczem. [w:] Rok 1863. Materiały sesji zorganizowanej 24 lutego 1993 roku w Kielcach pod red. Wiesława Cabana. WSP Kielce 1993.
 223. Marciniec Leszek 138 rocznica wybuchu powstania styczniowego. [w:] Tygodnik Ponidzia, 17.I.-23.I.2001 r., Nr 3/292
 224. Marciniec Leszek Leśna mogiła powstańcza. [w:] Tygodnik Ponidzia, 21.-27.X.1998 r., Nr 42/177
 225. Marciniec Leszek Pamiątki bitwy pod Grochowiskami. [w:] 365 dni miasta i powiatu Busko Zdrój. Nr 1. Busko Zdrój 2002.
 226. Marciniec Leszek Pomnik na mogile powstańców 1863 roku w Kamedułach. Busko Zdrój 2004
 227. Marciniec Leszek Powstańcza kwatera. [w:] Tygodnik Ponidzia, 12.III.-18.III.1997 r., Nr 11/94
 228. Marciniec Leszek Więzi i korzenie Busko Zdrój 1997
 229. Marcinkowski Stanisław Sandomierz w okresie Królestwa Polskiego (1815 - 1864). [w:] Dzieje Sandomierza 1795 - 1818 pod red. H. Samsonowicza. T.III. pod red. Jana M. Małeckiego. Polskie Towarzystwo Historyczne. Warszawa 1993 r.
 230. Marynowski Marian Ze wspomnień weterana wojsk powstańczych z r. 1863-4 porucznika Mariana Marynowskiego [w:] Żołnierz Polski r. 1921, Nr 42 i 43
 231. Massalski Adam Udział młodzieży szkolnej Kielc w spiskach i walkach narodowo - wyzwoleńczych w XIX w. [w:] Studia z dziejów Kielecczyzny XV-XX w., Kielce 1982
 232. Massalski Adam Zarys historii szkoły [w:] Księga pamiątkowa I Liceum Ogólnokształcącego in. Stefana Żeromskiego w Kielcach 1985.
 233. Massalski Adam, Wągrowski Tomasz W hołdzie przeszłości. Z tradycji powstania styczniowego na Kielecczyźnie. PTTK Kielce 1984
 234. Materek Dariusz Powstańcza córka. [w:] Słowo Ludu, Nr 1746, 29.01.1993 r.
 235. Materiały i Źródła do Dziejów Powiatu Włoszczowskiego pod redakcją Stanisława Janaczka i Beaty Janaczek, tom 2, Włoszczowa 2008
 236. Matławska Halina Lasy - nasze fortece Zwierzyniec 1993
 237. Mazaraki Jan Newlin Pamiętnik i wspomnienia. Opracował Eligiusz Kozłowski. Wydawn. Baran i Suszczyński, Kraków 1999
 238. Meducka Marta Opoczno. Studia i szkice z dziejów miasta. (redakcja: M. Meducka) KTN Kielce 2003
 239. Medyński Marcin Witwicka Helena oraz Witwicki Jan [w:] Skarżyski Słownik Biograficzny. Pod redakcją Krzysztofa Zemeły Skarzysko Kamienna 2008.
 240. Medyński Marcin Akta dochodzenia w sprawie pomnika powstańców styczniowych na terenie odlewni Jana Witwickiego [w:] Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku Kamiennej. Z dziejów regionu i miasta. Rocznik 5 / 2014. Skarżysko Kamienna 2014.
 241. Michalska-Bracha Lidia Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów. Wydawn. Akademii Świętokrzyskiej. Kielce, 2003.
 242. Michalska-Bracha Lidia, Caban Wiesław Wojciech Biechoński (1839 - 1926) - powstaniec 1863 roku [w:] Kielce i Kielczanie w XIX i XX w. KTN Kielce, 2005
 243. Micińska Magdalena Galicjanie - zesłańcy po powstaniu styczniowym: zesłanie w głąb Cesarstwa Rosyjskiego, działalność księdza Ludwika Ruczki, powroty. Warszawa DiG 2004
 244. Mimoza. Miesięcznik literacko-historyczno-społeczny pod redakcją Tadeusza Cieszkowskiego. Kielce, marzec 2002. Rok I, Nr 1
 245. Młudzik Mieczysław Wojenne losy. LSW Warszawa 1988
 246. Mogiła poległych pod Grochowiskami w 1863 r. [w:] Radostowa nr 1. Styczeń 1938 Kielce
 247. Muzeum Regionalne w Opocznie - Kartoteka osób zasłużonych; Kartoteka obiektów, Kartoteka drobnych form.
 248. Myjak Józef Ćmielów i okolice. PAIR Sandomierz 1993
 249. Myjak Józef Staszów i okolice. PAIR Staszów 1998
 250. Nadgowski Ryszard. Ziemia krasocińska w latach 1864 - 1939 [w:] W sarmackim Krasocinie
 251. Niebelski Eugeniusz W dobrach Ossolińskich: Klimontów i okolice. Klimontów. Urząd Gminy, 1999 r.
 252. Notatnik Bliżyński. Bliżyn. T. IV 1991 r. str.35; T. V 1993 r.
 253. Novak Konstanty Przeżycia rodziny Rutkowskich i Novaków. Rkp. z ok. 1918 r., zbiory rodziny Novaków.
 254. Novak Mieczysław Obrona dworu w Glanowie 1863. Rkp. z ok. 1928 r., zbiory rodziny Novaków.
 255. Nurkowski Krzysztof Był dwór ... Obraz wsi i dworu w świetle pamiętników rodziny Bukowskich z lat 1843 - 1939. Skarżysko-Kamienna, "U Poety", 2000.
 256. Nurowski Marcin Powstańcy w Zawichoście. [w:] Słowo Ludu, 24.01.2003 r.
 257. Oettingen Urszula Cmentarze I wojny światowej w województwie kieleckim. PWN, Warszawa - Kraków 1988
 258. Okońska Alicja Adam Chmielowski - Brat Albert. Inst. Wydawn. PAX, Warszawa 1999
 259. Olszewski Piotr Działalność księdza Kacpra Kotkowskiego w powstaniu styczniowym. [w:] Rok 1863. Materiały sesji zorganizowanej 24 lutego 1993 roku w Kielcach pod red. Wiesława Cabana. WSP Kielce 1993
 260. Opoczno. Studia i szkice z dziejów miasta.Pod redakcją Marty Meduckiej KTN Kielce 2003
 261. Orzeł Stefan Bitwa pod Grochowiskami [w:] Przegląd Historyczny t. 62, R.1971
 262. Osiński Robert Mieszkańcy Buska w Powstaniu Styczniowym 1863 r. [w:] Buskie Źródła Nr 1/93, Busko marzec 1993
 263. Osiński Robert Z dziejów powstania styczniowego w powiecie stopnickim. Busko Zdrój 2004 (nakładem autora)
 264. Ostrowski Adam Francesco Nullo. Bohater Polski i Włoch. Warszawa 1970
 265. Oxiński Józef Wspomnienia z powstania polskiego 1863 - 1864. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Emanuel Halicz. PWN. Warszawa 1965.
 266. Ożdżyńska Aniela Nasz pradziad Antoni Szelągiewicz - powstaniec 1863 roku Ostrowiec Świętokrzyski, (nakładem Autora), 1996
 267. Ożegalski Józef Ignacy Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863 przez Józefa Kocieszę Ożegalskiego. Kraków 1893. Ze wstępem i aneksem Jerzego Ożegalskiego. Tarnów 2006.
 268. Partyka Józef (red.) Tradycja powstania styczniowego w Ojcowie 1863 - 2003 Ojców, 2003.
 269. Patkowski Aleksander Dawidowicz Ignacy [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.IV, s.464
 270. Pękala Zbigniew "Ojczyzna i historya Was nie zapomną". Bitwa bodzechowska 16 grudnia 1863 r. Ostrowiec Świętokrzyski, 2001 r.
 271. Pieńkowski Adolf Notatki o powstaniu 1863 roku. [w:] Spiskowcy i partyzanci 1863 roku. Oprac. zbiorowe pod red. Stefana Kieniewicza. PWN, Warszawa 1967
 272. Piersiak Tadeusz Sekrety krypt. 2003.11.09 [w:] http://wiadomosci.gazeta.pl/kraj/1,34309,1769257.html
 273. Pietrzak Józef Stanisław Księża Powstańcy 1863. Kraków, 1913.
 274. Pietrzykowski Ryszard Dionizy Czachowski 1810 - 1863. Wydawn. MON 1983.
 275. Piołun-Noyszewski Stanisław Stefan Żeromski. Dom, dzieciństwo i młodość. Warszawa 1928
 276. Płoski Michał Suche liście. Wydawnictwo "Charaktery". Kielce 2005
 277. Płoski Piotr Arkadiusz Noc styczniowa 63 r. [w:] Ziemia Kielecka, nr. 3 do 26 z 1917 r.
 278. Polski Słownik Biograficzny. T. I - XL. 1935 - 2001
 279. POMNIKI BOJOWNIKÓW O NIEPODLEGŁOŚĆ 1794 - 1863. Opracowanie prof. Henryk Mościcki. Ministerstwo Robót Publicznych. Warszawa 1929.
 280. Popiel Paweł Pamiętniki Pawła Popiela (1807 - 1892). Krakowska Spółka Wydawnicza, Kraków 1927
 281. Popiel Paweł (wnuk) Rodzina Popielów herbu Sulima z przydomloem Chościak. Nakładem rodziny, Kraków 1936
 282. Postawka ks. Leon Pamiętniki obejmujące okres od roku 1863 do 1908 Poprzedzone wspomnieniami z lat dziecinnych. Paris 1908
 283. Powiat Opoczyński. Zabytki - http://opocznopowiat.pl/_portal/
 284. Powiat Zawierciański w Powstaniu Styczniowym 1863 - 1864. Praca zbiorowa (Z. Kluźniak, M. Świderski. A. Kot i inni). Zawiercie 2013.
 285. POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 - 1864. Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie. Historiografia i tradycja. Pod redakcja Wiesława Cabana, Wiktorii Śliwowskiej. Wydawn. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 2005
 286. Powstanie Styczniowe w regionie lipskim. Praca zbiorowa (A. Drela, Z. Kopciński i inni). Lipsko 2013.
 287. Prasa tajna z lat 1861-1864, część l, Wrocław 1966, seria: POWSTANIE STYCZNIOWE. MATERIAŁY I DOKUMENTY
 288. Preis Leon 16 letni strzelec Langiewicza. [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863 - 1903. Lwów 1903
 289. Prendowska Jadwiga Moje wspomnienia. Przygotowanie do druku, przedmowa, przypisy Eligiusz Kozłowski i Kazimierz Olszański. Wydawnictwo Literackie Kraków 1962.
 290. Prokop Piotr Miejsca pamięci narodowej 1769 - 1981 w Kielcach. (maszynopis w UW Kielce, Wydz. Spraw Obywatelskich) Kielce 1997
 291. Przyborowski Walery Dzieje 1863 r. przez autora "Historii dwóch lat", Kraków 1897-1919
 292. Przyborowski Walery Historya dwóch lat 1861 - 1862", Kraków 1892
 293. Przyborowski Walery Pamiętniki powstańca z 1863 i 1864 roku. Wydał i przypisami uzupełnił Zygmunt Lucjan Sulima. Lwów 1881
 294. Przyborowski Walery Wspomnienia ułana z 1863 roku. Zebrał Zygmunt Lucjan Sulima. Poznań 1878
 295. Przybyłowska - Hanusz Irena Kapliczki krzyże figurki jako pomniki przeszłości i świadkowie czasów współczesnych Szydłowiec 2007
 296. Przybyłowska - Hanusz Irena Pomniki przeszłości Szydłowca. Cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Kamiennej Szydłowiec (2009)
 297. Przybyszewski Stanisław M. Kazimierza Wielka. Historie nie tylko w kamieniu wykute GENS Kielce 2002.
 298. Przybyszewski Stanisław M. Ziemianie. Pałace, dwory i dworki nad Nidzicą i Szreniawą. Kazimierza Wielka 2007.
 299. Pycia ks Jacek Ludwik Nad Silnicą Kielce, 1938

  góra strony


 300. Radostowa. Czasopismo literacko - naukowe. Lata 1936 - 1919
 301. Ratajczyk Leonard Polska wojna partyzancka 1863 - 1864. Okres dyktatury Romualda Traugutta, Warszawa 1966
 302. Ratajczyk Leonard Urzędowy wykaz potyczek wojsk carskich w Królestwie Polskim [w:] Studia i Materiały do Historii Wojskowości. Warszawa, 1962 t. VIII, cz. 2
 303. Rechowicz Maria Ameliówka - jak niegdyś piękna. [w:] Echo Dnia nr 96 / 1964
 304. Rocznik Diecezji Sandomierskiej 1997. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 1998
 305. Rodzina Cywińskich. Ziemianie w portrecie i fotografii [w:] Wiadomości Ziemiańskie. 2004 r. nr. 19 z 8.X.
 306. Rogala Stanisław Chmielnik miasto i gmina. Agencja Wydawnicza GENS, Kielce 1998
 307. Romer Eugeniusz Pamiętniki. Problemy sumienia i wiary. Znak. Kraków 1988
 308. Ruch rewolucyjny 1861 roku w Królestwie Polskim. Manifestacje na prowincji, Wrocław 1963, seria: POWSTANIE STYCZNIOWE. MATERIAŁY I DOKUMENTY
 309. Rudowski Jan Walki w Sandomierskiem i Lubelskiem. [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863 - 1903. Lwów 1903
 310. Rudzka Walentyna Biechoński Wojciech [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.II, s.22
 311. Rybkowski Tadeusz Ludzie z czasów mojej młodości [w:] Pamiętnik Koła Kielczan. T. V. 1930-1931.
 312. Rychlik Józef Rzuców. Dzieje, opowieści, legendy. Warszawa 2004
 313. Ryszewski Bohdan, Elżbieta Wirska Materiały do dziejów powstania styczniowego w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Kielcach. [w:] Rocznik Świętokrzyski. Tom II. 1971 ROK.
 314. Rzadkowska Helena Marian Langiewicz, Warszawa 1967
 315. Sabat Zdzisław Pamiątki powstania styczniowego na terenie b. województw krakowskiego i sandomierskiego. PTTK Kielce 1984.
 316. Sabatowie Teresa i Zdzisław "SABAT" DLA CMENTARZY. Cmentarz ostrowiecki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kielce 1995
 317. Sabatowie Teresa i Zdzisław "SABAT" DLA CMENTARZY. Cmentarz Stary w Kielcach. Przewodnik po wybranych grobach ludzi zasłużonych dla regionu. Kielce 1993 (wydawca: "Echo Dnia")
 318. Sabatowie Teresa i Zdzisław "SABAT" DLA CMENTARZY. Cmentarz Stary w Kielcach. Przewodnik po wybranych grobach ludzi zasłużonych dla regionu. Kielce 1995 (wydawca: Zw. Pol. Artystów Fotografików, Okręg świętokrzyski w Kielcach, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach)
 319. Sabatowie Teresa i Zdzisław "SABAT" DLA CMENTARZY. Cmentarze pińczowskie. Kielce 1996
 320. Sabatowie Teresa i Zdzisław Szymon Tadeusz Włoszek 1843 - 1933 [w:] Szymon Tadeusz Włoszek Opactwo Benedyktynów na Łysej Górze Oddział Świętokrzyski PTTK Kielce. 1993
 321. Sabatowie Teresa i Zdzisław, Pietrzykowski Władysław Groby powstańcze na cmentarzach kieleckich. Przewodnik. (bez sygnatury)
 322. Samborski (Ostoja) Henryk Wspomnienia z powstania 1863 r. i pobytu na Syberji. Warszawa 1916.
 323. Schabowski Czesław Nie ma ulicy Zielonej. Wydawn. Poznańskie, Poznań 1972
 324. Serdelski Józef Bogumił Lasy nasiąkłe krwią. T. 1 i 2. Ośrodek Kultury Leśnej Gołuchów. Radom 1995 (T 1) i 1996 (T 2)
 325. Siek ks. Wawrzyniec Opis historyczny miasta i parafii Staszów. Wydanie drugie. Sandomierz 1937.
 326. Siek ks. Wawrzyniec Opis historyczny miasta i parafii Staszów. Parafia Rzymsko-Katolicka Staszów. Staszów 1990. (Przedruk wydania II).
 327. Sławne i znane postacie w dziejach Pińczowa. Wystawa stała Jana Góreckiego w Muzeum Regionalnym w Pińczowie. Pińczów 1998
 328. Słomka Jan Pamiętniki włościanina od pańszczyzny do dni dzisiejszych. Kraków 1929
 329. Słowacki Jan Wspomnienia z czasów Langiewicza. [w:] Spiskowcy i partyzanci 1863 roku. Oprac. zbiorowe pod red. Stefana Kieniewicza. PWN, Warszawa 1967
 330. Słownik biograficzny historii Polski Pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2005
 331. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa, nakł. F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, T. I - XVI. 1880-1914
 332. Sokulski Justyn Bellardi Teodor [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.I, s.405
 333. Sokulski Justyn Brykczyński Stefan [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.III, s.29
 334. Sokulski Justyn Cieszkowski Teodor [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.IV, s.68
 335. Sokulski Justyn Eminowicz Władysław [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.VI, s.266
 336. Starościak Włodzimierz Powstanie styczniowe.
  [w:] www.dabrowa-gornicza.pl/
 337. Starz Mieczysław Zagnańsk, Samsonów, Tumlin, Ćmińsk. Z dziejów osad nad Górną Bobrzą. Agencja JP, Kielce 1995.
 338. Staszel Jan Mazaraki Ludwik [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XX, s.292
 339. Staszów w Powstaniu Styczniowym - 1863 [w:]
  http://serwis.staszow.com
 340. Stempień-Sałek Marzenna Góry Świętokrzyskie i ich obrzeżenie - niebieski szlak turystyczny im. Stanisława Jeżowskiego. [w:] Przyroda Polska, Nr 6/2003 (http://przyrodapolska.pl)
 341. Stępień Urszula Przewodnik po Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu. Wydawn. Diecezjalne, Sandomierz 1994
 342. Strzyżewska Zofia Zesłańcy Powstania Styczniowego z Królestwa Polskiego. Wykaz nazwisk i akt w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych. Warszawa 2001
 343. Suchorowski Stanisław O nowy szlak turystyczny [w:] Radostowa nr 5 i 6. Maj - Czerwiec 1938 Kielce
 344. Szczepański Jerzy (red.) Świętokrzyski słownik biograficzny. T. 2, 1795-1918. Kielce 2009.
 345. Szarejko Piotr Słownik lekarzy polskich XIX w. T. I. - VI. Warszawa 1991 - 2001.
 346. Sznajderski Adam Działoszyce 2000. Dzieje miasta i okolicy. Wyd. III poprawione. Tuchów 2001.
 347. Szulc Przemysław Trzynastoletni wojak [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863 - 1903. Lwów 1903
 348. Szulc ks. Serafin Pamiętnik kapelana księdza Serafina Szulca [w:] Zapomniane wspomnienia. Pod red. E. Kozłowskiego Warszawa 1981
 349. Szwed Ryszard Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim. PWN, Kraków 1978
 350. Śliwowska Wiktoria Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku. Słownik biograficzny. Warszawa 1998
 351. Śliwowska Wiktoria Kartoteka uczestników powstania styczniowego w Instytucie Historii PAN [w:] POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 - 1864. Pod redakcją Wiesława Cabana, Wiktorii Śliwowskiej. Wydawn. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 2005
 352. Świątek Lidia Z dziejów Powstania Styczniowego na Ziemi Opoczyńskiej[w:] http://opoczno.republika.pl/pstyczniowe.html
 353. Świetlik G. Bliżyn w dobie powstania styczniowego. [w:] Wybór materiałów do dziejów Bliżyna. Bliżyn 1995 r.
 354. Taniewski - Tetera Aleksander Moje życie. Pamiętnik autobiograficzny. [w:] Zapomniane wspomnienia. Oprac. E. Kozłowski, Warszawa, 1981
 355. Tokarz Wacław Kraków w początkach powstania styczniowego i wyprawa na Miechów. Kraków,1914
 356. Trynkowski Jan Dorpatczycy w powstaniu styczniowym. [w:] POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 - 1864. Pod redakcją Wiesława Cabana, Wiktorii Śliwowskiej. Wydawn. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 2005
 357. Typek Joanna, Bilek Maciej Sylwetki farmaceutów - uczestników powstania styczniowego. [w:] Farmacja Krakowska. Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie, nr. 3 i 4 z 2004 i nr 1 z 2005.
 358. Tyrowicz Marian Dallmajer Roman [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.IV
 359. Urbański Krzysztof Kielce w okresie powstania styczniowego. KTN. Kielce 1996.
 360. Urbański Krzysztof Szlakiem powstania styczniowego [w:] Kielce i okolice. Przewodnik. INFOMAX Kielce 1999
 361. Uruski Seweryn Rodzina, Herbarz dzlachty polskiej. T. II i III. Warszawa 1906
 362. Wachowicz Barbara Ciebie jedną kocham. Wydawn. Radia i Telewizji. Warszawa 1987
 363. Wachowicz Barbara Gniazda giną - ziemia zostaje. [w:] Przemiany, rok 1984, nr 11.
 364. Wasil Bronisława Zapomniany bohater (kpt. Samuel Bielański) [w:] Nowy Tygodnik Radomski, Nr. 1 rok I, 1.XI.1990 r.
 365. Wągrowski Tomasz Szlak Żeromskiego Kielce 2004
 366. Wciśliński Arkadiusz Zbigniew Historia rodziny Wciślińskich i rodzin spokrewnionych. http://www.wcislinski.net
 367. W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863 - 1903. Lwów 1903
 368. Wielgut Krzysztof Kronika rodzinna. Mps, bd. w posiadaniu potomków rodziny Pieprzaków
 369. Wierciński Henryk Pamiętniki. Przedmowa i opracowanie A. Zajączkowski. Lublin 1973, Wydawn. Lubelskie
 370. Wierciński Henryk Przyczynki do wypadków 1863 roku. [w:] Spiskowcy i partyzanci 1863 roku. Oprac. zbiorowe pod red. Stefana Kieniewicza. PWN, Warszawa 1967
 371. Wigura Witold Suchedniów w okresie powstania 1863 r. [w:] Suchedniów. Historia spółdzielni i osiedla. Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Suchedniowie, 1958
 372. Winiarczyk Kazimierz Cmentarze Wąchocka. O ludziach, którzy odeszli ... Wąchock 2004
 373. Wiśniewski Jan Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186 do 1926 r. tudzież sesje kapituły sandomierskiej od 1581 do 1866 r. Radom. Druk S. Nowakowski 1928.
 374. Wiśniewski Jan Udział księży z djecezji sandomierskiej w powstaniu styczniowem 1863 r. S. Nowakowski, Radom 1926
 375. Wiśniewski X. Jan Dekanat Iłżecki .Radom, 1911
 376. Wiśniewski X. Jan Dekanat Konecki. Radom, 1913 r.
 377. Wiśniewski X. Jan Dekanat Kozienicki. Radom, 1913 r.
 378. Wiśniewski X. Jan Dekanat Miechowski. Radom, 1917 r.
 379. Wiśniewski X. Jan Dekanat Opatowski. Radom, 1907 r.
 380. Wiśniewski X. Jan Dekanat Opoczyński. Radom, 1913 r.
 381. Wiśniewski X. Jan Dekanat Radomski. Radom, 1911 r.
 382. Wiśniewski X. Jan Dekanat Sandomierski. Radom, 1915 r.
 383. Wiśniewski X. Jan Diecezja częstochowska. Opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach: będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim i żareckim oraz parafji Olsztyn. Marjówka 1936
 384. Wiśniewski X. Jan Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem. Marjówka, 1930
 385. Wiśniewski X. Jan Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Olkuskiem . Marjówka Opoczyńska, 1933
 386. Wiśniewski X. Jan Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Pińczowskiem, Skalbmierskiem i Wiślickiem. Marjówka, 1927
 387. Wiśniewski X. Jan Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Stopnickiem. Marjówka, 1929
 388. Wiśniewski X. Jan Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim. Marjówka Opoczyńska, 1932
 389. Wojciechowski ks. Daniel Parafia w Kurzelowie. Historyczno-pastoralny zarys dziejów. Ofic. Wydawn. STON 2. Kielce 1997.
 390. Wojciechowski ks. Daniel Śladami św. Brata Alberta w diecezji kieleckiej. Wydawn. Jedność Kielce 1999
 391. Wojdacki Józef Z żołnierskich wspomnień. [w:] Jarzębowski Józef Mówią ludzie roku 1863. Antologia nieznanych i małoznanych głosów ludzi współczesnych. Londyn 1963
 392. Wojnakowski Leopold Wyszli nocą w pole. GENS , Kielce 2000
 393. Wolertowa Zofia Poeta Ponidzia. [w:] Pamiętnik Świętokrzyski 1930. Kielce 1931
 394. Wolski Walerian I. Bitwa pod Stefankowem II. Bitwa pod Bodzechowem [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863 - 1903. Lwów 1903
 395. Wołczyk Artemiusz Cmentarze Bodzentyna 1801 - 1980. Biuro Dokumentacji Zabytków. Kielce 1983.
 396. Wołczyk Artemiusz Gawędy znad dróg i opłotków. Kapliczki, figury, krzyże przydrożne Bodzentyna i gminy. Bodzendyn 1984. (mps, 236 s.)
 397. Wróbel ks. Tomasz Dzieje Seminarium Duchownego w Kielcach na przestrzeni 250 lat. [w:] KSIĘGA JUBILEUSZOWA 1827 - 1977. 250 lat Seminarium Duchownego w Kielcach. Wydawn. Kuria Diecezjalna w Kielcach, Kielce 1977
 398. WSPOMNIENIA CHŁOPÓW POWSTAŃCÓW 1863 ROKU. Opracował, przedmową i komentarzem opatrzył Eligiusz Kozłowski. Wydawn. Literackie, Kraków 1983.
 399. Wspomnienia o Bolesławie Prusie. Zebrał i opracował Stanisław Fita. PIW Warszawa, 1962
 400. Xięga Pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830; zawierająca spis imienny dowódzców i sztabs-oficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Polskiej w tymż roku krzyżem wojskowym "Virtuti Militarii" ozdobionych. Lwów 1881
 401. Zachariasz Zygmunt Bohaterowie Ziemi Pińczowskiej. [w:] Tygodnik Ponidzia, 1.XII-7.XII.1999 r., Nr 48/235
 402. Zahorska Joanna Frankowski Leon [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.VII, s.94
 403. Zakrzewski Jerzy Tajemnice koniecpolskiej krypty Koniecpol 25.10.2011 [w:] http://tpk-koniecpol.strefa.pl/hzaw.htm
 404. Zaleski Bronisław i Kajetan Cieszkowski Bronisława Zaleskiego i Kajetana Cieszkowskiego nieznane relacje o powstaniu styczniowym. Opracowanie Wiesław Caban. Wydawn. WSP Kielce, Kielce 1997
 405. Zapałowa Kazimiera Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem. Kielce 2003
 406. Zapałowski Władysław Pamiętniki z r. 1863 - 1870, Wilno 1913
 407. Zarębski Maciej Spacerkiem po ziemi staszowskiej. Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, Staszów 1990
 408. Zawadzki Henryk Seweryn Rudowski Jan. [w:] Polski Słownik Biograficzny, t.XXXII, s.682
 409. Zawadzki Henryk Seweryn Szkucin 1863. Powstańcza bitwa oddziału majora Zawadzkiego w dniu 21 kwietnia 1863 roku. . [w:] http://www.konskie.org.pl/
 410. Zawadzki Władysław Wspomnienia z obozu święto-krzyskiego 1863 roku. Lwów 1888
 411. Zbiór fotograficzny Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. (Zbiory A. Kręckiego, S. Zarewicza).
 412. Zbiór zeznań śledczych o przebiegu powstania styczniowego, Wrocław 1966, seria: POWSTANIE STYCZNIOWE. MATERIAŁY I DOKUMENTY
 413. Zdanowicz Aleksander Od Małogoszcza do Goszczy. [w:] W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863 - 1903. Lwów 1903
 414. Zderski Stanisław Do Wielmoznych Panum i Polskich Braci. rkps. Dzików, ok. 1912 r.
 415. Zeznania śledcze i zapiski o powstaniu styczniowym Oskara Awejde, Moskwa 1961, seria: POWSTANIE STYCZNIOWE. MATERIAŁY I DOKUMENTY
 416. Zieliński Stanisław Bitwy i potyczki 1863 - 1864. Rapperswil 1913.
 417. Zielonka Kornel Wspomnienia z powstania 1863 roku i z życia na wygnaniu na Syberyi. Lwów 1913
 418. Ziemia Kielecka Lata 1915 - 1917
 419. Zienkiewicz Kazimierz Wspomnienia powstańca 1863 roku. Do druku przygotował i wstępem opatrzył kpt. Stefan Pomarański. Warszawa 1932. Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy
 420. Zostali w naszej pamięci [w:] Magazyn Słowa Ludu Nr 2205 z 2.XI.2001 r.
 421. Z pamiętników powstańca 1863 r. [w:] Żołnierz Polski 1923 r. Nr 4 s. 12-13, Nr 5 s. 4-5
 422. Zwoliński Mirosław Szkice monograficzne Janowa i okolic Częstochowa 1992 r.
 423. Żebrowski Władysław Ród Mrozowskich herbu Nałęcz Mnichów 1942 (maszynopis z uzupełnieniami, znajduje się u członków rodziny Mrozowskich)
 424. Żelazny Ryszard A. Echa stycznia AD 1863. [w:] Edward Kosik, Ryszard A. Żelazny W miedzianogórskiej gminie. Kielce 2001.
 425. Żelichowski Wacław (1903-1993) Życiorys (mps, 29.04.1983) oraz notatki biograficzne - w posiadaniu rodziny (Busko - Grochowiska)
 426. Żeromski Stefan Dzienniki T. 1. Warszawa 1963
 427. Żeromski Stefan Puszcza Jodłowa Warszawa 1973 r.
 428. Żmijewski Leszek Parszów i okolice Starachowice 2000 r.
 429. Żmijewski Leszek Echa powstania styczniowego w lasach starachowickich Starachowice 2003 r.
 430. ŻYWE POMNIKI BOHATERSTWA. OSTATNI Z 1863 ROKU. Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Weteranów 1863 r. na 70 - lecie Powstania Styczniowego. Pod redakcję Władysława Dunin-Wąsowicza. Warszawa 1934.

góra strony

ostatnia aktualizacja: 11-11-2014 , 04:18

 

 od 11 stycznia 2005 odwiedziło nas: 3 445.000 osób.

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 w przeglądarce Internet Explorer