STRONA ARCHIWALNA   
 opracowanie: śp. Jerzy Kowalczyk (1938 - 2015)    kontakt: 41 368 57 24,   jotka.1863@gmail.com

24 Lipiec 2024, imieniny dziś obchodzi: Kinga, Krystyna, Olga   
     Menu:  
Miejscowości
 K I E L C E
 A - B
 C - F
 G - J
 K
 L - M
 N - O
 P - R
 S
 Ś - Ż
 Uroczystości
 KALENDARZ 2015 r.
 KALENDARZ 2014 r.
 KALENDARZ 2013 r.
 12.I.13 - Pol. Langiewicza
 18.I.13 - Szydłowiec
 19.I.13 - Suchedniów
 19.I.13 - Bodzentyn
 19.I.13 - Kierz Niedź.
 20.I.13 - Wąchock
 20.I.13 - Kielce
 20.I.13 - Busko Zdr.
 27.I.13 - Radom
 29.I.13 - Lipie Podłaziska
  8.II.13 - Nowa Słupia
 9-10.II.13 - Dwikozy
  17.II.13 - Miechów
 24.II.13 - Małogoszcz
 16.III.13 - Grochowiska
  20.VI.13 - Tarnobrzeg
 5.X.13 - Mełchów
 1.V.11 - Tarłów
 7.V.11 - Krzykawka
 10.IV.10- Kielce Piaski
 22.VIII.10 - Kowala
 23.I.11 - Szczeglice
 Wyszukiwarka
 Literatura
 Indeksy
 Aktualizacja
 O autorze
 
     Ważne daty z powstania:  
28 lipca 1863 r. - Bitwa Chmieleńskiego pod Rudnikami
3 sierpnia 1863 r. - Pod Sobkowem starcie żandarmerii Bogusza
6 sierpnia 1863 r. - Pod Uniejowem rozproszony został oddział Chościakiewicza
8 sierpnia 1864 r. - Stracenie R. Traugutta pod Cytadelą w Warszawie
15 sierpnia 1863 r. - Starcie Tetery-Taniewskiego pod Wąsowem
15 sierpnia 1863 r. - Walki oddziałów Krukowieckiego pod Imbramowicami
20 sierpnia 1863 r. - Eminowicz z Ćwiekiem alarmują załogę Iłży
21 sierpnia 1863 r. - Bitwa Eminowicza pod Kowalą
23 sierpnia 1863 r. - Bitwa Eminowicza pod Wirem
 
  Zapraszam do współpracy
Posiadasz dodatkowe informacje lub zdjęcia
     albo
chcesz otrzymywać informację o uzupełnieniach niniejszej prezentacji ?
 
     Zaproszenie do:  
Muzeum Historii
Kielc
 

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE
POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863 - 1864


                                                    Jest w duszy polskiej ukryty zakątek,
                                                    Gdzie błądzą ciche lat umarłych cienie,
                                                    Leży tam kamień grobowych pamiątek,
                                                    A pod kamieniem krwawi się wspomnienie.
                                                                              Artur Oppman (Or-Ot)


   Pierwsze uroczyste obchody rocznicy wybuchu powstania styczniowego na terenie Kielecczyzny odbyły się już 23 stycznia 1864 roku. Wówczas to na rynku w Bodzentynie ustawiono ołtarz, domy przystrojono jedliną, przy ołtarzu zatknięto dwie biało-aramantowe chorągwie. A zgromadzone oddziały powstańczego wojska gen. Bosaka, w sile ok. 5.000 żołnierzy, dumnie przemaszerowały przed mieszkańcami miasta.

   Po długim okresie przerwy, wynikającym z rosyjskiej niewoli, w roku 1905 w Miechowie, dla upamiętnienia ofiar krwawej bitwy miechowskiej, udał się pochód do mogiły powstańczej na cmentarzu.

   Gdy w okresie I Wojny Światowej Rosjanie zmuszeni zostali do opuszczenia naszych terenów, w wielu miejscowościach odbywają się rocznicowe uroczystości upamiętniające powstanie styczniowe.

   Z bardzo zróżnicowanym nasileniem, rocznicowe uroczystości przetrwały do dni współczesnych. Z bardziej znanych można tu przypomnieć marsz szlakiem powstańców na trasie Suchedniów - Bodzentyn - Wąchock, Złaz na Polanie Langiewicza, uroczystości na Grochowiskach. Ale o wielu innych spotkaniach wiedzę posiada niewielki krąg ludzi.

   Uważam, że istnieje potrzeba lepszej informacji oraz dokumentowania przeprowadzanych uroczystości upamiętniających powstanie styczniowe. Przedstawiana informacja stanowić będzie terminarz:
- gdzie, kto i kiedy organizuje uroczystości rocznicowe oraz krótki opis ze zdjęciami dokumentujący tą uroczystość.

   Zakładam, że informacje o przygotowaniu i przebiegu poszczególnych uroczystości będą pochodzić od organizatorów lub uczestników tych spotkań. Dla każdego tekstu oraz dla zdjęć będzie wskazany autor.

   Serdecznie zapraszam do współpracy i przekazywania informacji oraz zdjęć na adres:

     jotka.1863@gmail.com
Jerzy Kowalczyk
UZUPEŁNIENIE

   Informuję, że ze względów zdrowotnych, jestem zmuszony ograniczyć swoją aktywność w realizacji niniejszej prezentacji internetowej.

   Od 1 stycznia 2014 r. zaniechałem podawania informacji o zamierzonych imprezach upamiętniających powstanie styczniowe (jak: złazy, marsze czy też rajdy szlakiem powstańców styczniowych) oraz zamieszczania informacji i zdjęć z przebiegu tych impez.

   Zainteresowani udziałem w poszczególnych imprezach mogą posługiwać się wcześniejszą, uprzednio podawaną informacją (imprezy przeprowadzane są najczęściej w stałych terminach) - ale najlepiej należy pozyskać informacje (terminy, programy) - u organizatorów poszczególnych imprez.

   Nie mogę obiecać, że ew. otrzymywane obecnie informacje o uroczystościach - zostanę wykorzystane w niniejszej prezentacji internetowej.


góra strony


ostatnia aktualizacja: 17-01-2015 , 01:35

 

 od 11 stycznia 2005 odwiedziło nas: 3 445.000 osób.

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 w przeglądarce Internet Explorer