STRONA ARCHIWALNA   
 opracowanie: śp. Jerzy Kowalczyk (1938 - 2015)    kontakt: 41 368 57 24,   jotka.1863@gmail.com

23 Kwiecień 2024, imieniny dziś obchodzi: Jerzy, Wojciech   
     Menu:  
Miejscowości
 K I E L C E
 A - B
 C - F
 G - J
 K
 L - M
 N - O
 P - R
 S
 Ś - Ż
 Uroczystości
 KALENDARZ 2015 r.
 KALENDARZ 2014 r.
 KALENDARZ 2013 r.
 12.I.13 - Pol. Langiewicza
 18.I.13 - Szydłowiec
 19.I.13 - Suchedniów
 19.I.13 - Bodzentyn
 19.I.13 - Kierz Niedź.
 20.I.13 - Wąchock
 20.I.13 - Kielce
 20.I.13 - Busko Zdr.
 27.I.13 - Radom
 29.I.13 - Lipie Podłaziska
  8.II.13 - Nowa Słupia
 9-10.II.13 - Dwikozy
  17.II.13 - Miechów
 24.II.13 - Małogoszcz
 16.III.13 - Grochowiska
  20.VI.13 - Tarnobrzeg
 5.X.13 - Mełchów
 1.V.11 - Tarłów
 7.V.11 - Krzykawka
 10.IV.10- Kielce Piaski
 22.VIII.10 - Kowala
 23.I.11 - Szczeglice
 Wyszukiwarka
 Literatura
 Indeksy
 Aktualizacja
 O autorze
 
     Ważne daty z powstania:  
24 kwietnia 1863 r. - Bitwa Mossakowskiego pod Jaworznikiem
25 kwietnia 1863 r. - Starcie Oksińskiego pod Łazami
4 maja 1863 r. - Bitwa Miniewskiego pod Podlesiem
4 maja 1863 r. - Malczewski walczy pod Igołomią i Pobiednikiem
4 maja 1863 r. - Bitwa Czachowskiego pod Jeziorkami
5 maja 1863 r. - W bitwie pod Krzykawką zginął F. Nullo
6 maja 1863 r. - Potyczka Bończy pod Wodzisławiem
7 maja 1863 r. - Potyczka Romockiego pod Szycami
14 maja 1863 r. - Walki Kononowicza pod Rozniszewem
 
  Zapraszam do współpracy
Posiadasz dodatkowe informacje lub zdjęcia
     albo
chcesz otrzymywać informację o uzupełnieniach niniejszej prezentacji ?
 
     Zaproszenie do:  
Muzeum Historii
Kielc
 
     gmina : MIECHÓW powiat: MIECHÓW      

MIECHÓW

R O K    2 0 1 3


UROCZYSTE OBCHODY
150 ROCZNICY BITWY MIECHOWSKIEJ
17 lutego 2013 r. (niedziela)


Program uroczystości:
14.00 - Msza św. w kościele św. Barbary w intencji powstańców 1863 r.
15.00 - Złożenie Kwiatów przed pomnikiem powstańców
15.15 - Przemarsz na Rynek
15.30 - Apel poległych przed pomnikiem, złożenie kwiatów
16.00 - Przemarsz do Muzeum Ziemi Miechowskiej.
         Prelekcja historyczna Wł. Barczyńskiego.
         Wernisaż prac plastycznych.
         Wręczenie nagród zwycięzcom konkursów.
Migawki fotograficzne z uroczystych obchodów
w dniu 17 lutego 2013 roku

Foto: Roman Wijas Kielce
góra strony
R O K    2 0 1 1


UROCZYSTE OBCHODY
148 ROCZNICY BITWY MIECHOWSKIEJ
17 lutego (czwartek) 2011 r.   Dnia 17 lutego w Miechowie odbyły się uroczystości 148. rocznicy Bitwy Miechowskiej, zorganizowane wspólnie przez władze samorządów Gminy Miechów i Powiatu Miechowskiego a także Miechowski Dom Kultury i ZHP. Uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 148. lat zainaugurowało nabożeństwo w kościele św. Barbary na cmentarzu w Miechowie, sprawowane przez ks. Ludwika Michalika w intencji poległych powstańców.

   Po mszy św. Starosta Miechowski Marian Gamrat wraz z Burmistrzem Miechowa Dariuszem Marczewskim złożyli wiązanki kwiatów przy pomniku poległych powstańców 1863 r., zaś przybyły z Buska Zdroju Pułk Żuawów Śmierci dowodzony przez Roberta Osińskiego oddał salwę honorową. Następnie uczestnicy obchodów prowadzeni przez Orkiestrę Dętą "Sygnał" przemaszerowali ulicami będącymi szlakiem uderzenia powstańczego do Rynku. Na płycie Rynku pod pomnikiem z Orłem stojącym w miejscu studni do której ciała powstańców wrzucili Moskale, odbył się uroczysty apel poległych, odczytany przez dr Janusza Patynę. Oddana została salwa armatnia po czym przedstawiciele miechowskiego samorządu, parlamentarzyści, delegacje szkół, zakładów pracy i organizacji kombatanckich złożyli kwiaty pod pomnikiem.

   Kolejnym miejscem obchodów rocznicowych była sala Miechowskiego Domu Kultury. Zgromadzeni wysłuchali prelekcji Roberta Matusika z grupy rekonstrukcyjnej "Żuawi Śmierci" z Buska Zdroju. Ostatnim akcentem uroczystości było wręczenie dyplomów laureatom konkursów historycznych i plastycznych towarzyszącym obchodom.

Korzystano z informacji otrzymanych
z Urządu Gminy i Miasta MiechówMigawki fotograficzne z uroczystych obchodów
148 ROCZNICY BITWY MIECHOWSKIEJ
17 lutego 2011 roku

Zdjęcia otrzymano ze Starostwa
Powiatowego w Miechowiegóra strony

R O K    2 0 1 0


UROCZYSTE OBCHODY
147 ROCZNICY BITWY MIECHOWSKIEJ
17 lutego (środa) 2010 r.17.II.2010 r. Program uroczystości:

UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE:
- 10.00 - 11.00 msza św. w intencji poległych powstańców
                           w kościele św.Barbary (na cmentarzu w Miechowie)
- 11.00 - 11.15 złożenie kwiatów przed grobem powstańców na cmentarzu
- 11.15 - 11.30 przemarsz na Rynek
- 11.30 - 12.00 Apel poległych przed pomnikiem na Rynku, złożenie kwiatów
- 12.00 - 12.10 przemarsz do Miechowskiego Domu Kultury
- 12.10 - 13.30 spotkanie w MDK (prelekcja historyczna, wręczenie nagród w konkursach)
   W środę 17 lutego br. w Miechowie obchodzono uroczystości związane ze 147. rocznicą bitwy miechowskiej z 17 lutego 1863 roku. Obchody upamiętniające patriotyczny zryw w historii powstania styczniowego zorganizowane zostały wspólnie przez władze samorządów Gminy Miechów i Powiatu Miechowskiego a także Miechowski Dom Kultury i ZHP. Tegoroczne uroczystości w Miechowie zaszczycili swą obecnością Stanisław Sorys - wicewojewoda małopolski oraz Wojciech Kozak - wicemarszałek województwa małopolskiego.

   Tradycyjnie, jak co roku obchody rocznicowe zainaugurowała msza św. w Kościele św. Barbary na cmentarzu, którą w intencji poległych patriotów sprawował Ks. Prałat Jerzy Gredka. W wygłoszonej homilii ks. Stanisław Strycharczyk przywoływał pamięć bohaterów powstania styczniowego, stawiając ich za wzór współczesnym obywatelom. Po mszy św. delegacje samorządów, szkół, instytucji i stowarzyszeń w szpalerze utworzonym przez poczty sztandarowe złożyły wiązanki kwiatów przy cmentarnym pomniku ofiar powstańczych, zaś Pułk Żuawów Śmierci dowodzony przez Roberta Matusika oddał salwę honorową.

   Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami będącymi szlakiem uderzenia powstańczego do Rynku. Na płycie Rynku pod pomnikiem z orłem stojącym w miejscu studni do której ciała powstańców wrzucili Moskale odbył się uroczysty apel poległych, odczytany przez dr Janusza Patynę.

   Kolejnym miejscem obchodów rocznicowych była sala Miechowskiego Domu Kultury. Witając gości, przybyłych na uroczystość Burmistrz Miechowa Krzysztof Świerczek, wprowadził zabranych w nastrój obchodów kolejnej już rocznicy bitwy miechowskiej, jednocześnie dziękując młodzieży szkolnej za czynne uczestnictwo w organizowanych na tę okoliczność konkursach.

   Wicewojewoda małopolski Stanisław Sorys zwracając się do uczestników spotkania zaznaczył fakt silnego kultywowania obchodów rocznic bitwy miechowskiej przez miechowski samorząd. Podkreślając doniosłość bitwy miechowskiej, wicemarszałek Wojciech Kozak przytoczył słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: "Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo. Zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska".

   Zgromadzeni w sali kinowej mogli posłuchać prelekcji Roberta Matusika, współtwórcy i dowódcy grupy rekonstrukcyjnej "Żuawi Śmierci" z Buska Zdroju, na temat roli jaką odegrali oni w czasie bitwy miechowskiej jako najlepiej wyszkolona kampania generała Mariana Langiewicza.

   Ostatnim jakże miłym akcentem uroczystości było wręczenie dyplomów laureatom konkursów historycznych i plastycznych towarzyszącym obchodom. Zwycięzcy konkursów odbierali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Burmistrza Miechowa Krzysztofa Świerczka i Przewodniczącego Rady Powiatu Miechowskiego Stanisława Krawca.

Informacja pobrana ze strony www
Urzędu Gminy i Miasta MiechówMigawki fotograficzne z uroczystych obchodów
147 ROCZNICY BITWY MIECHOWSKIEJ
17 lutego 2010 roku

Zdjęcia pobrano ze strony www
Urzędu Gminy i Miasta Miechówgóra strony
R O K    2 0 0 9


UROCZYSTE OBCHODY
146 ROCZNICY BITWY MIECHOWSKIEJ
13 lutego (piątek) 2009 r.13.II.2009 r. Program uroczystości:

- 10.00 Msza św. w intencji poległych powstańców w kościele św. Barbary
- 11.00 Złożenie kwiatów przed grobem powstańców 1863 r. na cmentarzu
- 11.15 Przemarsz na Rynek
- 11.30 Apel poległych i złożenie kwiatów przed pomnikiem na Rynku
- 12.00 Przemarsz do Miechowskiego Domu Kultury
- 12.10 Spotkanie w sali kinowej Miechowskiego Domu Kultury
              prelekcja historyczna, wręczenie nagród w konkursach

Organizatorzy:
STAROSTWO POWIATOWE w MIECHOWIE; URZĄD GMINY i MIASTA w MIECHOWIE;
Komenda Hufca ZHP w Miechowie i Miechowski Dom Kultury

Informację o planowanych uroczystościach
otrzymałem ze Starostwa Powiatowego w Miechowie.

góra strony146 ROCZNICA BITWY MIECHOWSKIEJ
obchody w dniu 13 lutego 2007 roku

   W piątek 13 lutego obchodziliśmy w Miechowie uroczystości 146 rocznicy Bitwy Miechowskiej z 17 II 1863 roku. Uroczystości upamiętniające tę krwawą dla miasta kartę w historii powstania styczniowego zainaugurowało nabożeństwo sprawowane przez ks. Ludwika Michalika w intencji poległych powstańców 1863 roku.
   Po mszy delegacje samorządów, szkół, instytucji i stowarzyszeń w szpalerze utworzonym przez poczty sztandarowe złożyły wiązanki kwiatów przy cmentarnym pomniku ofiar powstańczych, zaś Pułk Żuawów Śmierci dowodzony przez Roberta Osińskiego oddał salwę honorową. Następnie uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicą będącą szlakiem uderzenia powstańczego do Rynku.

   Na płycie miechowskiego Rynku pod pomnikiem z orłem, stojącym w miejscu studni do której ciała powstańców wrzucili Moskale, odbył się uroczysty Apel Poległych. Hołd salwą honorową poległym oddali Żuawi.

   Ostatnim miejscem obchodów Bitwy Miechowskiej była sala Miechowskiego Domu Kultury, gdzie prelekcje upamiętniające wydarzenia powstania przypomnieli: dowódca Pułku Żuawów Śmierci - Robert Osiński i dr Janusz Patyna.

   Dokonano również podsumowania przeprowadzonych konkursów dla młodzieży szkolnej - konkursu wiedzy historycznej o powstaniu styczniowym oraz konkursu plastycznego. Wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Informacje oraz zdjęcia uzyskano ze strony internetowej
Urzędu Gminy i Miasta Miechów http://www.miechow.eu

góra strony
R O K    2 0 0 8


UROCZYSTE OBCHODY
145 ROCZNICY BITWY MIECHOWSKIEJ
15 lutego (piątek) 2008 r.
organizowane przez
Starostwo Powiatowe w Miechowie, Urząd Gminy i Miasta Miechów,
Komendę Hufca ZHP w Miechowie oraz Miechowski Dom Kultury


15.II.2008 r. Program uroczystości:
godz. 10.00 - msza św. w kościele pw. św. Barbary w intencji poległych powstańców
godz. 11.00 - złożenie kwiatów przed grobem powstańców na cmentarzu
godz. 11.15 - przemarsz na Rynek
godz. 11.30 - apel poległych przed pomnikiem w rynku, złożenie kwiatów
godz. 12.00 - przemarsz do Miechowskiego Domu Kultury
godz. 12.10 - spotkanie w sali kinowej MDK
                      - prelekcja historyczna
                      - wręczenie nagród zwycięzcom konkursów
                      - koncert Miechowskiej Orkiestry Symfonicznej

Wcześniej, 12 lutego (wtorek) 2008 r. zostaną przeprowadzone, organizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Miechowie, Urząd Gminy i Miasta Miechów, Komendę Hufca ZHP w Miechowie oraz Miechowski Dom Kultury -

KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:
Konkursy wiedzy historycznej:
- "Bitwa Miechowska"
- "Powstanie Styczniowe"
Konkurs plastyczny:
- "Bitwa Miechowska"

Informację o planowanych uroczystościach
otrzymałem ze Starostwa Powiatowego w Miechowie.
góra stronyMigawki fotograficzne z uroczystych obchodów
145 ROCZNICY BITWY MIECHOWSKIEJ
15 lutego 2007 roku

foto: Helena i Jerzy Kowalczykowie
góra strony
R O K    2 0 0 7

UROCZYSTE OBCHODY
144 ROCZNICY BITWY MIECHOWSKIEJ
16 lutego (piątek) 2007 r.

16 II 2007 r. Program uroczystości:
godz. 10.00 - msza św. w kościele pw. św. Barbary
godz. 11.00 - złożenie kwiatów przed grobem powstańców na cmentarzu
godz. 11.15 - przemarsz na Rynek
godz. 11.30 - apel poległych przed pomnikiem w rynku, złożenie kwiatów
godz. 12.00 - przemarsz do Miechowskiego Domu Kultury
godz. 12.10 - spotkanie w sali kinowej MDK
                      - prelekcja historyczna
                      - wręczenie nagród zwycięzcom konkursów
                      - koncert Miechowskiej Orkiestry Symfonicznej
                      - występy artystyczno-patriotyczne.

Wcześniej, w dniu 8 lutego (czwartek) 2007 r. zostaną przeprowadzone, organizowane wspólnie przez Starostwo Powiatowe w Miechowie oraz Urząd Gminy i Miasta Miechów
KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ:
Konkursy wiedzy historycznej:
- "Bitwa Miechowska"
- "Powstanie Styczniowe"
Konkurs plastyczny:
- "Bitwa Miechowska"

Informacje o planowanych uroczystościach
otrzymałem ze Starostwa Powiatowego w Miechowie
oraz z Urządu Miasta i Gminy Miechów.

Migawki fotograficzne z uroczystych obchodów
144 ROCZNICY BITWY MIECHOWSKIEJ
16 lutego 2007 rokuW intencji powstańców poległych w Bitwie Miechowskiej w dniu 17 lutego 1863 roku oraz pomordowanej wówczas ludności Miechowa odprawiona została msza święta w kościele pw. św. Barbary przez ks. dr. Andrzeja Boksińskiego.


Dalsza część uroczystości przeprowadzona została przy pomniku wystawionym na zbiorowej mogile powstańców poległych w Bitwie Miechowskiej.


Uroczystości przy pomniki prowadził L. Mazur, naczelnik Wydz. Oświaty. Salwę honorową oddała Grupa Rekonstrukcji Historycznej "Pułk Żuawów Śmierci" im. płk. F. Rochebruna. Na powstańczej mogile złożono kwiaty, przed pomnikiem wartę trzymali harcerze.


Pomimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, w uroczystościach licznie wzięła udział młodzież szkolna, harcerze oraz mieszkańcy miasta. Oczywiście nie zabrakło władz samorządowych Powiatu Miechowskiego oraz Gminy i Miasta Miechów.


Przemarsz uczestników z cmentarza prowadziła orkiestra dęta. Wspaniale prezentowała się GRH "Żuawi Śmierci" z Buska Zdroju, prowadzona przez R. Osińskiego.


Kolumna uczestników uroczystości dotarła pod pomnik na Rynku, który został postawiony na dawnej studni, do której Moskale wrzucali powstańców poległych w czasie Bitwy Miechowskiej, .


Przed Pomnikiem przeprowadzono Apel Poległych a "Żuawi Śmierci" oddali salwę honorową.
Hołd pamięci poległym oraz kwiaty złożyli:
- Piotr Boroń, senator RP
- Mieczysław Bertek, Starosta Miechowski
- Krzysztof Świerczek, Burmistrz Gminy i Miasta Miechowa
- liczne delegacje organizacji społecznych, szkół oraz harcerzy.


Składanie kwiatów i warta honorowa zaciągnięta przez harcerzy.


Końcowa część uroczystości to spotkanie w Miechowskim Domu Kultury. Młodzież wysłuchała prelekcji historycznej o Bitwie Miechowskiej oraz opowieści o oddziale Żuawów Śmierci płk. Francoise'a Rochebruna.
Następnie wręczono nagrody w przeprowadzonych wcześniej konkursach wiedzy historycznej oraz w konkursie plastycznym. Oprawę muzyczną dała młodzieżowa Miechowska Orkiestra Symfoniczna.


   Organizatorom można pogratulować przeprowadzenie naprawdę podniosłej i udanej patriotycznej imprezy rocznicowej.

góra strony
R O K    2 0 0 6


143 ROCZNICA BITWY MIECHOWSKIEJ


   Bitwa Miechowska miała miejsce w nocy 17 lutego 1863 roku, po której nastąpiła rzeź mieszkańców i spalenie Miechowa. Jednak, ze względu na termin zimowych ferii miechowskiej młodzieży (13.II.-25.II.2006), tegoroczne uroczystości rocznicowe przeprowadzono wcześniej, w piątek 10 lutego.

   Po uroczystej mszy św. na miejscowym cmentarzu pod pomnikiem powstańców 1863 roku złożono kwiaty, zapalono znicze i uczczono pamięć bohaterów powstania narodowego 1863 - 1864 roku.

   Następnie zgromadzona młodzież przeszła na rynek miechowski, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem, postawionym na miejscu historycznej studni, do której Moskale wrzucali poległych powstańców.

   Organizatorem obchodów uroczystości rocznicowych była Komenda Hufca ZHP w Miechowie, a głównym prowadzącym - Krzysztof Świerczek, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miechowie.góra strony


ostatnia aktualizacja: 28-02-2013 , 04:11

 

 od 11 stycznia 2005 odwiedziło nas: 3 445.000 osób.

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 w przeglądarce Internet Explorer