STRONA ARCHIWALNA   
 opracowanie: śp. Jerzy Kowalczyk (1938 - 2015)    kontakt: 41 368 57 24,   jotka.1863@gmail.com

14 Czerwiec 2024, imieniny dziś obchodzi: Bazyli, Eliza, Justyna   
     Menu:  
Miejscowości
 K I E L C E
 Pomniki i krzyże
 Tablice cz. 1
 Tablice cz. 2
 Katedra Kielecka
 Kościoły pozostałe
 Cm. Wojsk Polskich
 Cm. Stary cz. 1
 Cm. Stary cz. 2
 Cm. Stary cz. 3
 Cm. Stary cz. 4
 Cm. Stary cz. 5
 Cm. Ewangelicki
 Cm. Nowy
 Więzienie kieleckie
 A - B
 C - F
 G - J
 K
 L - M
 N - O
 P - R
 S
 Ś - Ż
 Uroczystości
 Wyszukiwarka
 Literatura
 Indeksy
 Aktualizacja
 O autorze
 
     Ważne daty z powstania:  
18 czerwca 1863 r. - Bitwa Bończy pod Górami
20 czerwca 1863 r. - Oddział Dunajewskiego rozbity pod Gacami
20 czerwca 1863 r. - Klęska oddziałów Jordana pod Komorowem
27 czerwca 1863 r. - Bitwa Oksińskiego pod Przedborzem
6 lipca 1863 r. - Bitwa Chmieleńskiego pod Janowem
8 lipca 1863 r. - Doliński i Rudowski uderzają na Moskali w Przedborzu
10 lipca 1863 r. - Bitwa Żychlińskiego pod Ossą
12 lipca 1863 r. - Doliński i Rudowski uderzają na Moskali w Bliżynie
 
  Zapraszam do współpracy
Posiadasz dodatkowe informacje lub zdjęcia
     albo
chcesz otrzymywać informację o uzupełnieniach niniejszej prezentacji ?
 
     Zaproszenie do:  
Muzeum Historii
Kielc
 
     gmina : KIELCE powiat: KIELCE     

KIELCE - Cmentarz Nowy

1. Wojciech Pniak
Cmentarz Nowy, kw. C2.

   Przy głównej alei Cmentarza Nowego, w kwaterze C2, znajduje się mogiła WOJCIECHA PNIAKA, uczestnika powstania i sybiraka.

   Od bramy głównej cmentarza. zaraz po prawej stronie, w 2-gim rzędzie mogił, znajduje się podwójna katakumba wykonana w całości z czarnego granitu. Na tablicy, stanowiącej zwieńczenie mogiły, pod znakiem krzyża wykuto napis:
Ś. P. / STANISŁAW PNIAK / ...

   Od czoła katakumby, u podstawy, umieszczone są dwie tablice nagrobne (nieco zasłonięte przez ławeczkę ustawioną przed mogiłą). Tablica po prawej stronie zawiera napis:
Ś. P. / ZOFIA PNIAK / ZM 1964 R / ANTONI PNIAK / ZM. 1949 R / BOŻE ZBAW

   Na tablicy umieszczonej po lewej stronie, znajduje się napis:
Ś. P. FRANCISZKA PNIAK /      / WOJCIECH PNIAK / ZM. 1922 R / BOŻE ZBAWWOJCIECH PNIAK, wg. ustaleń T. i Z. Sabatów (Groby powstańcze ...), urodził się w roku 1836 w gub. piotrkowskiej. W powstaniu narodowym 1863 roku był żołnierzem oddziału Langiewicza. Ranny w bitwie pod Małogoszczem, dostał się do niewoli i został skazany na 10 lat Syberii. Był więziony w Irkucku, budował drogi nad Bajkałem. Po powrocie do kraju osiadł w rejonie Strzemieszyc, a następnie zamieszkał w Kielcach.

   W akcie zgonu nr. 14 z dnia 12.I.1920 r. sporządzonym w parafii św. Wojciecha w Kielcach, zapisano: ... stawili się gospodarze z Domaszowic Kasper Pniak lat pięćdziesiąt i Wojciech Pniak lat czterdzieści sześć ... i oświadczyli, że w Domaszowicach wczoraj ... zmarł Wojciech Pniak lat osiemdziesiąt sześć mający, pozostała żona wdowa Józefa z Bożków ...

   Na tablicy błędnie podano rok zgonu - "1922" zamiast "1920" (co potwierdza akt zgonu). Wojciech jest pochowany w mogile wraz ze swym synem Stanisławem Pniakiem.

   Wcześniej, omyłkowo, podawana była informacja, że Wojciech Pniak został pochowany we wspólnej mogile z synem Kacprem (również przy tej samej alei, ale w kw. E3, już niedaleko mogiły ks. Kolumbina Tomaszewskiego). Mogiła ta (przedstawiona na zdjęciu) znajduje się w kwaterze E3, po prawej stronie głównej alei, w drugim rzędzie, za mogiłami A. Skorusa i J. Skorusa. Obudowana płytami lastryko katakumba, na której postawiono nagrobną płytę z czarnego granitu posiada widoczny napis:
JANINA STASIŃSKA oraz MARIA i KACPER PNIAK.

góra strony
2. Ks. Jan Grzegorz Michalski
Cmentarz Nowy, kw. D1.

   Na Cmentarzu Nowym, obok grobowca księży emerytów (od głównej bramy cmentarza 75 m główną aleją, w kw. D1) znajduje się mogiła ks. Grzegorza Michalskiego.

   Na podmurówce położona płyta nagrobna z czerwonego piaskowca (ostatnio płyta została pomalowana). W płycie wykuto napis:
† / Ś. P. / KS. GRZEGORZ / MICHALSKI / REFORMAT / UR. 11.VI.1828 R. ZMARŁ 7/IV 1909 R. / PROSI O WESTCHNIENIE DO BOGA

Ks. Jan Grzegorz Michalski (11.VI.1828 - 7.IV.1909), reformat z Pilicy, organizował manifestacje religijno - patriotyczne, udzielał pomocy oddziałom powstańczym, przyjmował przysięgi od powstańców. Jak podaje P. Kubicki (Bojownicy kapłani ...) - był aresztowany i wywieziony w głąb Rosji za kazania "podburzające" - do guberni kostromskiej (m. Czuchoma i Kołogrywa) a później do guberni saratowskiej.
   Po 36 latach zesłania, łaskawie uzyskał zezwolenie na powrót do kraju. W 1901 r. dotarł do Warszawy. Zamieszkał w Kurozwękach. Zmarł w Kielcach 7 kwietnia 1909 r.


Płyta nagrobna ks. J. Michalskiego na Cmentarzu Nowym
po przeprowadzonych pracach konserwacyjnych w 2013 r.


góra strony
3. Wincenty Pobocha
Cmentarz Nowy, kw. D1.

   Obok płyty nagrobnej ks. G. Michalskiego, na mogile obudowanej płytami granitowymi, postawiony jest nagrobek rodziny POBOCHA i SIERADZKI.

   Na bocznej ścianie kolumny nagrobka wykonany jest napis:
WINCENTY / POBOCHA / POWSTANIEC 1863 r. / RADCA GUBERNIALNY / ZM. 1919 r.


   Weteran powstania 1863, Wincenty Pobocha, należał utworzonego w roku 1916 w Kielcach Komitetu ku uczczeniu Powstania Styczniowego. Jego podpis znajduje się na wystosowanym apelu do Czcigodnych Weteranów Powstania 1863 roku w Kielcach.
   Zachowane akta kancelisty Wincentego Pobochy (AKP, Rząd Guber. Kielecki, sygn. 4451) potwierdzają, że był on wieloletnim urzędnikiem, prowadził ubezpieczenia od ognia. Po ponad 40-letnim okresie pracy przeszedł na zasłużoną emeryturę od 1 sierpnia 1910 roku.
   Gazeta Kielecka, w nr 51 z 2 marca 1919 roku, informowała czytelników: ... w ostatnich dniach zmarł ... Wincenty Pobocha l. 74 z oddz. Bończy i Chmieleńskiego ...

góra strony
4. Franciszka Sieradzka
Cmentarz Nowy, kw. C3.


Mogiła Franciszki Sieradzkiej na Cmentarzu Nowym.

   W kwaterze C3, obok grobowca Błaszczyńskich, znajduje się obmurowana mogiła ziemna Franciszki Sieradzkiej, weteranki powstania 1863 roku.

   Na postawionym niskim krzyżu betonowym wyryto napis:
FRANCISZKA / Z KOPCZYŃSKICH / SIERADZKA WETERANKA / 1863 R. / LAT 85 / † 28-II/ 1932 R.


Mogiła Franciszki Sieradzkiej na Cmentarzu Nowym.

   Nieznany jest obecnie udział Sieradzkiej w powstaniu narodowym. Żyjąca w Kielcach rodzina nie przekazała żadnych danych biograficznych. Jedyne informacje posiadamy z aktu zgonu nr. 46, spisanego w parafii katedralnej w dniu 1.III.1932 r.:
... dwudziestego ósmego lutego tysiąc dziewięćset trzydziestego drugiego roku zmarła Franciszka z Kopczyńskich Sieradzka, lat osiemdziesiąt pięć licząca, do miasta Szczekocin przynależna, wdowa po Szymonie, właścicielu zakładu siodlarskiego, córka Tomasza i Franciszka z Możdżyńskich ...

   Dojście do mogiły: od głównej alei Cmentarza Nowego, po minięciu mogił ks. Michalskiego i Pobochy, pierwszą alejką w prawo (pomiędzy kwaterami C2 i C3), następnie pierwszą alejką w lewo (pomiędzy kw. C3 i C4) - mogiła położona jest bezpośrednio przy alejce, po lewej stronie, przed grobowcem Błaszczyńskich.


Mogiła F. Sieradzkiej po przeprowadzonych pracach renowacyjnych
przez Stowarzyszenie Ochrony Dziedzicwa Narodowego w Kielcach w 2013 ..

góra strony
5. Karol Kolanowski
Cmentarz Nowy, kw. E3.

   Blisko narożnika kw. E3 pochowany jest Karol Kolanowski (1842 - 4.IX.1917), weteran powstania narodowego 1863 roku.   W obmurowanej mogile ziemnej postawiony jest betonowy nagrobek, zwieńczony krzyżem. W nagrobku umieszczono tablicę kamienną z wyrytym napisem:

† / Ś. P. / MARIANNA / KOLANOWSKA / ŻYŁA LAT 54 / ZM. 26 III 1906 R. / KAROL / KOLANOWSKI / WETERAN 63 R. / ŻYŁ LAT 76 / ZM. 4.IX.1917 R. / WIECZNY ODPOCZYNEK / RACZ IM DAĆ PANIE

   Dojście do mogiły: Od mogiły F. Sieradzkiej - dalej alejką pomiędzy kw. C3 i C4 (w kier. płd.) do sektora E3. Mogiła Kolanowskich położona jest w kw. E3, blisko narożnika, przy alejce oddzielającej od E2.


   W roku 2013, staraniem Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach, wykonano prace remontowe przy mogile weterana powstania styczniowego.Mogiła Karola Kolanowskiego na Cmentarzu Nowym
po wykonanych pracach remontowych w 2013 r.


góra strony
6. Józef Wędziński
Cmentarz Nowy, kw. E2.


Mogiła Józefa Wędzińskiego na Cmentarzu Nowym.

   W kwaterze E2 Cmentarza Nowego znajduje się mogiła Józefa Wędzińskiego, weterana powstania styczniowego 1863 r.

   Na obudowanej mogile położona jest kamienna płyta nagrobna. Pod znakiem krzyża wyryty jest napis:
† / Ś. P. / JÓZEF / WĘDZIŃSKI / POWSTANIEC z 1863 R / ZM. 21.V.1907 R. / INŻ. EUGENIA / TUSZYŃSKA / ZM. 28.VIII.1971 R. / IRENA/ SZYMAŃSKA / UR. 1.IV.1903 R. / ZM. 28.VIII.1980.

   Dojście: od mogiły K. Kolanowskiego alejką pomiędzy kwaterami E2 i C4, w dół cmentarza (kier. zach.). Od grobu K. Bębenka - skręcamy w lewo, w alejką rozdzielającą kw. E2 i E1. Po lewej stronie alejki, jako 7-ma, jest mogiła K. Wędzińskiego.


góra strony
7. ks. Kolumbin Tomaszewski
Cmentarz Nowy, kw. E4.

   Przy głównej alei Cmentarza Nowego, w kwaterze E4, tuż przed grobowcem księży emerytów, znajduje się okazały nagrobek kamienny ks. Kolumbina Tomaszewskiego.

   W wygrodzeniu utworzonym przez cztery słupki z czerwonego piaskowca, połączone stalowymi rurkami, na ziemnej mogile postawiono duży nagrobek z czerwonego piaskowca, zwieńczony krzyżem. W ścianie nagrobka utworzono tablicę z wykutym napisem:
† / Ś. P. / OJCIEC KOLUMBIN / TOMASZEWSKI / OSTATNI Z O.O. BERNARDYNÓW / NA KARCZÓWCE / ZM. DNIA 16 LUTEGO 1914 R. / W WIEKU LAT 85. / REBUIESCAT IN PACE.

    O. Kolumbin Tomaszewski był rezydentem kościoła O.O. Bernardynów po kasacie klasztoru na Karczówce. Za udział w powstaniu: klasztor w okresie powstania 1863 - 1864 pełnił funkcję lazaretu i punktu kontaktowego, dwóch zakonników uciekło do powstania, władze carskie w 1864 r. skasowały klasztor, pozostawiając jako rezydenta o. K. Tomaszewskiego.

   Nlk wojenny pow. Radomskiego donosił, że ks. Tomaszewski brał czynny udział w powstaniu (P. Kubicki Bojownicy kapłani ...).

   Niedawno była podjęta próba utrwalenia postaci ks.Tomaszewskiego. Na Karczówce alejka, prowadząca od kościoła do pomnika 1863 r., otrzymała imię O. Kolombina Tomaszewskiego. Potwierdzała to drewniana tablica z wyrytym napisem:
ALEJKA ojca KOLUMBINA TOMASZEWSKIEGO/ PO LIKWIDACJI PRZEZ WŁADZE CARSKIE KLASZTORU/ BERNARDYNÓW - ZA UDZIAŁ W POWSTANIU 1863 R./ PRZEZ 50 LAT 1864 - 1914 OPIEKUN KARCZÓWKI//

   Tablica ta była jeszcze w czerwcu 2003 roku, obecnie nie ma po niej śladu. W roku 2011 w przedsionku kościoła św. Karola Boromeusza na Karczówce wmurowana została tablica upamietniająca m.in. ks. Kolumbina Tomaszewskiego (zob. hasło - kościoły kieleckie).


Mogiła ks. Kolombina Tomaszewskiego
na Cmentarzu Nowym - październik 2013 r.
góra strony
8. Ks. Sykstus Klemensiewicz
Cmentarz Nowy, kw. E4.

   Pomiędzy pomnikiem nagrobnym ks. K. Tomaszewskiego a grobowcem księży emerytów, na postumencie położona kamienna płyta nagrobna z wykutym napisem:
† / Ś. P. / KSIĄDZ / SYKSTUS / KLEMENSIEWICZ / EMERYT / ZM. 19 LUTEGO 1922 R / PROSI O WESTCHNIENIE / DO BOGA

Ks. Sykstus Klemensiewicz (1842 - 19.II.1922), wg. ustaleń Z. Sabata (Groby powstańcze ...), był członkiem organizacji narodowej, czytał z ambony odezwy Rządu Narodowego.
   Akt zgonu nr. 64 z dnia 19.II.1922 r. spisany w parafii św. Wojciecha w Kielcach podawał, że ... dzisiaj o szóstej rano zmarł ksiądz Sykstus Klemensiewicz emeryt lat osiemdziesiąt mający syn Jana i Agnieszki z Sękowskich ...Cmentarz Nowy w Kielcachgóra strony

ostatnia aktualizacja: 5-01-2015 , 01:42

 

 od 11 stycznia 2005 odwiedziło nas: 3 445.000 osób.

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 w przeglądarce Internet Explorer