STRONA ARCHIWALNA   
 opracowanie: śp. Jerzy Kowalczyk (1938 - 2015)    kontakt: 41 368 57 24,   jotka.1863@gmail.com

21 Kwiecień 2024, imieniny dziś obchodzi: Anzelm, Bartosz, Feliks   
     Menu:  
Miejscowości
 K I E L C E
 A - B
 C - F
 G - J
 K
 L - M
 Lelów (S)
 Leszczyny
 Lipa (W)
 Lipie
 Lipsko (W)
 Lisów
 Lisów (W)
 Lubcza
 Luborzyca (K)
 Ludynia
 Łazy (S)
 Łosienek
 Łukawa
 Maczki (S)
 Magierów
 Majków
 Małogoszcz
 Marchocice (K)
 Mełchów (S)
 Miechów (K)
 Mierzwin
 Mirogonowice
 Mirzec
 Młyny
 Młyny (W)
 Mniszek (W)
 Modlnica (K)
 Molendy (W)
 Motkowice
 Mroczków Gościnny(E)
 Mrzygłód (S)
 Mstyczów
 Mydłów
 Myszków (S)
 N - O
 P - R
 S
 Ś - Ż
 Uroczystości
 Wyszukiwarka
 Literatura
 Indeksy
 Aktualizacja
 O autorze
 
     Ważne daty z powstania:  
Dzisiaj 1863 r. - Potyczka Zawadzkiego pod Szkucinem
22 kwietnia 1863 r. - Bitwa Czachowskiego pod Stefankowem
22 kwietnia 1863 r. - Bitwa Mossakowskiego pod Golczewicami
24 kwietnia 1863 r. - Bitwa Mossakowskiego pod Jaworznikiem
25 kwietnia 1863 r. - Starcie Oksińskiego pod Łazami
4 maja 1863 r. - Bitwa Miniewskiego pod Podlesiem
4 maja 1863 r. - Malczewski walczy pod Igołomią i Pobiednikiem
4 maja 1863 r. - Bitwa Czachowskiego pod Jeziorkami
5 maja 1863 r. - W bitwie pod Krzykawką zginął F. Nullo
6 maja 1863 r. - Potyczka Bończy pod Wodzisławiem
7 maja 1863 r. - Potyczka Romockiego pod Szycami
14 maja 1863 r. - Walki Kononowicza pod Rozniszewem
 
  Zapraszam do współpracy
Posiadasz dodatkowe informacje lub zdjęcia
     albo
chcesz otrzymywać informację o uzupełnieniach niniejszej prezentacji ?
 
     Zaproszenie do:  
Muzeum Historii
Kielc
 
     gmina : JEDLIŃSK powiat: RADOM     

LISÓW

1. Nagrobek Sabina i Bolesława Przyłęckich   Na cmentarzu parafialnym w Lisowie, blisko głównej bramu, po lewej stronie, znajduje się okazały nagrobek rodziny Przyłęckich.

   Na mogile, przykrytej dużą płytą kamienną i wygrodzoną czterema kamiennymi słupkami, które były połączone rurami, postawiony jest schodkowy kamienny postument, na którym znajduje się kamienny pomnik nagrobny, zwieńczony ozdobnym krzyżem, wykonanym również z kamienia.

   W górnej części nagrobka, ukształtowana została w piaskowcu tablica z ozdobną ramką, gdzie wykuto napis:
/ Ś. P. / SABIN / PRZYŁĘCKI / B. WŁAŚCICIEL KRASSOWA / W GUBER. KIELECKIEJ / ŻYŁ LAT 92 / 15 WRZEŚNIA 1904 / W BIERWCACH

   Poniżej, na trzech ścianach postumentu znajdują się tablice z białego marmuru, upamiętniające innych zmarłych członków rodziny Przyłęckich. Na ścianie frontowej, pod tablicą Sabina, upamiętniony jest jego syn - Bolesław Przyłęcki, weteran powstania narodowego 1863 r. Na tablicy wyryto napis:
Ś. P. / BOLESŁAW PRZYŁĘCKI / ADWOKAT WŁAŚCICIEL DÓBR BIERWCE / UCZESTNIK POWSTANIA 1863 R. / UR. 28 STYCZNIA 1844 R.   ZM. 24 STYCZNIA 1926 R.


   Na sąsiadujących bokach postumentu znajdują się tablice z napisami:
- po lewej stronie żony Sabina i Bolesława Przyłęckich:
Ś. P. / KSAWERA ZD. KOSIŃSKA / 1810   / SEWERYNA ZD. ROMANOWSKA / 1850   1835
- po prawej stronie:
Ś. P. / STANISŁAWA ZD. PROSZKOWSKA / 1883   1943 / WANDA PRZYŁĘCKA / 1904   1994
   Na dole postumentu, poniżej tablicy Bolesława, umieszczono tablicę nagrobną jego syna Tadeusza:
Ś. P. / TADEUSZ / PRZYŁĘCKI / ADWOKAT / 12.XI.1871.     17.IV.1943 W MAJĄTKU BIERWCE


Bolesław Przyłęcki, syn Sabina i Ksawery z Kosińskich, urodził się 28 stycznia 1844 r. w Kawęczynie. W powstaniu styczniowym walczył w oddziale gen. Antoniego Jeziorańskiego. Ludomir Cywiński opisując swoje spotkanie z wojskiem A. Jeziorańskiego w Małogoszczu (Wspomnienia ...) zapisał: ... wpadł mi w oko równoczesnie młody człowiek nizki z bardzo butną miną na dużym koniu, zapytałem, kto on, objaśniono mnie, że to student ze szkoły głównej, Bolesław Przyłęcki, późniejszy wybitny adwokat. ...

   Brał udział w bitwach pod Małogoszczem oraz pod Kobylanką. Później, po przekroczeniu granicy galicyjskiej, został przez Austriaków aresztowany i osadzony w twierdzy Ołomuniec, gdzie przebywał w okresie od maja do września 1863 r. Po opuszczeniu Ołomuńca ponownie wstępuje w szeregi powstańcze. Walczy w oddziale kawalerii gen. Józefa Hauke Bosaka.

   Uniknął represji związanych z udziałem w powstaniu narodowym 1863 roku. Ukończył studia, został adwokatem w Radomiu. Założył rodzinę z Seweryną z Romanowskich 1850 - 1930), z którą miał troje dzieci: Zofia, Tadeusz i Mieczysław. Tadeusz Przyłęcki (12.XI.1871 - 17.IV.1943), poszedł w ślady ojca - również był adwokatem, był też Prezydentem Radomia (od r. 1916).

    Bolesław należał do założycieli Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. Koło w Radomiu. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, otrzymał honorowy stopień ppor. weterana i został wprowadzony do IMIENNEGO WYKAZU WETERANÓW POWSTAŃ NARODOWYCH 1831, 1848 i 1863 ROKU (Dz. Personalny Nr 10 / 1921, poz. 1837).

   W dokumentach radomskich weteranów (AP Radom, zesp. 369, sygn. 5) wykaz weteranów zamieszkałych w Radomiu posiadających dekreta wydane przez Sekcję Opieki pod Lp. 4 podaje - Przyłęcki Bolesław N 7392/13/58 [ur.] 28 stycznia 1844 ... Zaś jego żona (sygn. 3) zapisana jest jako Marja z Romanowskich.

   Zmarł 24 stycznia 1926 r. i został pochowany, obok ojca, w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym w Lisowie.

Sabin Przyłęcki (ok. 1822 - 15.IX.1904), właściciel Krasowa k/ Bebelna, w okresie powstania styczniowego był czynnie zaangażowany w działalność organizacji narodowej. Jak podaje W. Caban (Z dziejów powstania ...) był on pełnomocnikiem Rządu Narodowego na okręg włoszczowski. W okresie późniejszym przenosi się do guberni radomskiej, zostaje właścicielem majątku Bierwce, w gminie Jedlińsk, parafia Lisów.

Informację o nagrobku Przyłęckich
przekazał Łukasz Sobol z Radomia
Wprowadzono 15.XI.2008 r.
góra strony


ostatnia aktualizacja: 28-12-2014 , 02:47

 

 od 11 stycznia 2005 odwiedziło nas: 3 445.000 osób.

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 w przeglądarce Internet Explorer