STRONA ARCHIWALNA   
 opracowanie: śp. Jerzy Kowalczyk (1938 - 2015)    kontakt: 41 368 57 24,   jotka.1863@gmail.com

24 Kwiecień 2024, imieniny dziś obchodzi: Aleks, Grzegorz, Aleksander   
     Menu:  
Miejscowości
 K I E L C E
 A - B
 C - F
 G - J
 Gace Słupieckie
 Glanów (K)
 Głowaczów (W)
 Godów
 Golczowice (K)
 Goleniowy (S)
 Gorzków
 Goszcza (K)
 Gowarczów
 Górki Klimontowskie
 Góry (Pińczowskie)
 Góry Wysokie
 Grabowiec (W)
 Grabów n/ Pilicą (W)
 Grochowiska
 Grzegorzowice
 Grzybowa Góra
 Igołomia (K)
 Iłża (W)
 Imbramowice (K)
 Imielno
 Jaksice (K)
 Jamki (W)
 Janów (S)
 Jasiów
 Jaśce (W)
 Jawor Solecki (W)
 Jaworznik (S)
 Jedlnia (W)
 Jeziorko
 Jędrzejów
 Jurkowice
 K
 L - M
 N - O
 P - R
 S
 Ś - Ż
 Uroczystości
 Wyszukiwarka
 Literatura
 Indeksy
 Aktualizacja
 O autorze
 
     Ważne daty z powstania:  
Dzisiaj 1863 r. - Bitwa Mossakowskiego pod Jaworznikiem
25 kwietnia 1863 r. - Starcie Oksińskiego pod Łazami
4 maja 1863 r. - Bitwa Miniewskiego pod Podlesiem
4 maja 1863 r. - Malczewski walczy pod Igołomią i Pobiednikiem
4 maja 1863 r. - Bitwa Czachowskiego pod Jeziorkami
5 maja 1863 r. - W bitwie pod Krzykawką zginął F. Nullo
6 maja 1863 r. - Potyczka Bończy pod Wodzisławiem
7 maja 1863 r. - Potyczka Romockiego pod Szycami
14 maja 1863 r. - Walki Kononowicza pod Rozniszewem
 
  Zapraszam do współpracy
Posiadasz dodatkowe informacje lub zdjęcia
     albo
chcesz otrzymywać informację o uzupełnieniach niniejszej prezentacji ?
 
     Zaproszenie do:  
Muzeum Historii
Kielc
 
 gmina : KAZIMIERZA WIELKA powiat: KAZIMIERZA WIELKA             

GORZKÓW

W marcu 2014 r.
wprowadzono zmiany

1. Mogiła Wojciecha KlimkaMogiła Wojciecha Klimka na nieużywanej części cmentarza w Gorzkowie
- została zlikwidowana pod koniec 2010 r.


   Na cmentarzu parafialnym w Gorzkowie znajduje się mogiła Wojciecha Klimka, weterana powstania styczniowego 1863 - 1864.

   Na nieużytkowanej obecnie części rozległego cmentarza, pośród chaszczy i odrostów wyciętych akacji, znajduje się trudnodostępna i słobo zarysowana ziemna mogiła, na której stoi krzyż z rurek stalowych.

   Na blaszanej tabliczce nagrobnek jeszcze czytelny jest napis:
Zofia / KLIMEK / Przeżyła 72 lata / Wojciech / KLIMEK / oficer powstania 1863 r. / Przeżył 92 lata / Niech spoczywają w pokoju

   Dojście: od bramy cmentarnej na wprost do głównej alei i skręcamy się w prawo. Po kilkudziesięciu metrach, po lewej stronie alejki, za rządem nowych mogił zaczyna się teren zarośnięty, głównie odrostami akacji. Skrajem tych zarośli (na wysokości mogił Stanisława Tatara i Stanisława Chałana) należy odejść od głównej alei ok. 30 m. Mogiła W. Klimka znajduje się stosunkowo niedaleko brzegu chaszczy.   Akt zgonu, spisany 1 stycznia 1932 r. w kościele parafialnym w Gorzkowie, podaje, że Wojciech Klimek, wdowiec po Zofii z Grzędów, zamieszkały przy wnuczkach w Chruszczynie Małej, zmarł dnia 30 grudnia 1931 r. w wieku 87 lat.

   Jak podają najstarsi mieszkańcy parafii, Wojciech Klimek miał pochodzić z Przeczniowa k/ Kazimierzy Wielkiej. Jako młody chłopak wyjechał z rodzicami do pracy w Poznańskie i tam rodzina się osiedliła. W okresie późniejszym, już bez rodziców powrócił w rodzinne strony. Założył rodzinę z Zofią z Grzędów, mieli co najmniej dwóch synów, mieszkali w Chruszczynie Małej. Przez szereg lat był wójtem w gminie Nagórzany k/ Kazimierzy Wlk. Pod koniec życia, gdy zmarła mu żona, zamieszkał w wnuczków w Chruszczynie Wielkiej.

   Na obecnym etapie brak jest dokładniejszej informacji o udziale Wojciecha Klimka w powstaniu narodowym 1863 roku. Nie występuje on na listach weteranów powstania, którzy zostali zweryfikowani po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Na listach zesłańców po powstaniu styczniowym (opracowanie Z. Strzyżewskiej) występuje nazwisko Wojciech Klimek, ale brak możliwości uzyskania potwierdzenia tożsamości powstańca.

   Ponad 80-letnia Adamczykowa z Odonowa, prawnuczka Klimka, która jako 6-cio letnia dziewczynka prowadzała go w gospodarstwie (pod koniec życia miał bardzo słaby wzrok), zapamietała z rozmów bezpośrednich i opowieści rodzinnych, że:
- Wojcech Klimek przybył z Poznańskiego,
- przez szereg lat był wójtem w gminie Nagórzany,
- stale chadzał w długiej sukmanie,
- był traktowany jako uczestnik powstania, weteran walk,
- otrzymywał stałą rentę (co było nawet przedmiotem zatargów z synem).

   Jak podają mieszkańcy, mogiła była odnowiona i wyposażona w obecną tabliczkę w latach siedemdziesiątych (?) XX w. przez rodzinę Klimka, która jeszcze kilka lat temu corocznie przyjeżdżała z Poznańskiego na rodzinne groby. Możliwe, że posiadali oni pewniejsze informacje o udziale Wojciecha Klimka w powstaniu, co było podstawą do wprowadzenia stosownej treści na tabliczkę nagrobną.

Wprowadzono w styczniu 2009 r. Informacje przekazał
Tadeusz Kozioł, historyk-regionalista z Kazimierzy Wlk.,
praprawnuk Wojciecha Klimka, weterana 1863 r.
Aktualizacja z lutego 2011 r.

   Na cmentarzu parafialnym w Gorzkowie przeprowadzono prace porządkowe. Na starej, zarośnietej części cmentarza zostały wycięte wszystkie krzewy, usunięto nieliczne krzyże, teren został wyrównany. Przy tych pracach została również zlikwidowana istniejąca mogiła ziemna Wojciecha Klimka.

   Jak informuje Tadeusz Kozioł, podjął on starania, aby w rejonie ogrodzenia cmentarza umieścić tablicę nagrobną, która będzie upamiętniać weterana 1863 roku - Wojciecha Klimka.
Wprowadzono w lutym 2011 r. Informacje przekazał
Tadeusz Kozioł, praprawnuk Wojciecha KlimkaAktualizacja z marca 2014 r.Tablica upamiętniająca Wojciecha Klimka zamocowana
na murze cmentarza parafialnego w Gorzkowie z początkiem 2014 r.   Wieloletnie starania Tadeusza Kozioła, praprawnuka Wojciecha Klimka, weterana powstania 1863 r. zostały sfinalizowane. Z początkiem 2014 r. nakładem Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, została wykonana granitowa tablica umieszczona na murze cmentarza parafialnego w Gorzkowie.

   Na tablicy został wykuty napis:
NA TYM CMENTARZU SPOCZYWA / WOJCIECH KLIMEK / Z CHRUSZCZYNY MAŁEJ / OFICER / POWSTANIA STYCZNIOWEGO / 1863 / UFUNDOWANO PRZEZ / STAROSTWO POWIATOWE W KAZIMIERZY WIELKIEJ / GORZKÓW 2013Tablica upamiętniająca Wojciecha Klimka
wykonana z początkiem 2014 r.


   Udało się też wzbogacić biogram weterana 1863 r. dzięki odnalezieniu jego aktu urodzenia. W zbiorze akt metrykalnych, znajdujących się w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, znajduje się Księga Chrztów z lat 1841- 1845 Parafii Gorzków.

   Akt Urodzenia nr 79, spisany dnia 27.XI.1845 r. przez plebana X. Jana Jannurowicza, podaje, że ... stawił się Tomasz Klimek Zagrodnik w Przyniowie osiadły mający lat 20 ... i okazał nam Dzięcię płci Męzkiej tamże w domu iego dnia dzisiejszego ... urodzone z iego Małżonki Katarzyny Wieczorkownej 22 lat maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym nadane zostało Imię Woyciech ...

   Na podstawie dokumentów metrykalnych mamy pewność, że Wojciech Klimek, syn Tomasza i Katarzyny z Wieczorków, urodził się w Przeczniowie 27.XI.1845 r. a zmarł w wieku 86 lat w Chruszczynie Małej dnia 30.XII.1931 r.

Sygnał o wykonanej tablicy oraz nowe zdjęcia
przekazał Tadeusz Kozioł z Kazimierzy Wlk.Tablica Wojciecha Klimka przy wejściu na cmentarz
od placu przykościelnego w Gorzkowie - marzec 2014 r.
góra strony


ostatnia aktualizacja: 4-01-2015 , 09:39

 

 od 11 stycznia 2005 odwiedziło nas: 3 445.000 osób.

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 w przeglądarce Internet Explorer