STRONA ARCHIWALNA   
 opracowanie: śp. Jerzy Kowalczyk (1938 - 2015)    kontakt: 41 368 57 24,   jotka.1863@gmail.com

5 Luty 2023, imieniny dziś obchodzi: Adelajda, Agata, Izydor   
     Menu:  
Miejscowości
 K I E L C E
 A - B
 C - F
 G - J
 K
 Kameduły
 Kamieńczyce (K)
 Kaplica
 Kazimierza Wielka
 Kępa - Anielin (W)
 Kidów (S)
 Kiełczyna
 Kierz Niedźwiedzi
 Klimontów
 Klimontów (K)
 Klonow
 Kocina
 Kołomań
 Komorów
 Koniecpol (S)
 Koniemłoty
 Końskie
 Koprzywnica
 Kossów
 Koszyce (K)
 Kościelec (K)
 Kowala (W)
 Kozienice (W)
 Kranów
 Krasocin
 Kraszków (E)
 Kraśnica (E)
 Krępa Kościelna (W)
 Krogulcza (W)
 Kromołów (S)
 Krynki
 Krzęcice
 Krzykawka (K)
 Książ Mały (K)
 Kunice (E)
 Kunów
 Kurozwęki
 Kurzelów
 Kuźnica (W)
 Kwaśniów Górny (K)
 L - M
 N - O
 P - R
 S
 Ś - Ż
 Uroczystości
 Wyszukiwarka
 Literatura
 Indeksy
 Aktualizacja
 O autorze
 
     Ważne daty z powstania:  
7 lutego 1863 r. - Zdobycie Sosnowca przez Kurowskiego
8 lutego 1863 r. - Bitwa Puławiaków pod Słupczą i Dwikozami
11 lutego 1863 r. - Bitwa Langiewicza pod Świętym Krzyżem
15 lutego 1864 r. - Bitwa Dzieci Warszawskich pod Lipą
17 lutego 1863 r. - Bitwa Kurowskiego pod Miechowem
17 lutego 1863 r. - Bitwa Langiewicza pod Staszowem
21 lutego 1864 r. - Klęska Topora-Zwierzdowskiego pod Opatowem
24 lutego 1863 r. - Bitwa Langiewicza i Jeziorańskiego pod Małogoszczem
26 lutego 1863 r. - Pod Ewelinowem utracono tabory Langiewicza
1 marca 1863 r. - Bitwa Cieszkowskiego w Mrzygłodzie
4 marca 1863 r. - Bitwa Langiewicza w Pieskowej Skale
 
  Zapraszam do współpracy
Posiadasz dodatkowe informacje lub zdjęcia
     albo
chcesz otrzymywać informację o uzupełnieniach niniejszej prezentacji ?
 
     Zaproszenie do:  
Muzeum Historii
Kielc
 
     gmina : LIPSKO powiat: LIPSKO     

KRĘPA KOŚCIELNA

1. Ks. Stanisław Andrzejewski   Na miejscowym cmentarzu znajduje się mogiła ks. Stanisława Andrzejewskiego. Dojście: od bramy cmentarza aleją 30 m, i po prawej stronie - ok. 12 m.

   Na podmurówce jest położona (mało widoczna - gdy zarastają trawy) kamienna płyta (obecnie uszkodzona). Pod znakiem krzyża, wykuto napis:

Ś. P. / Ks. STANISŁAW / ANDRZEJEWSKI / PROB. PAR. KRĘPA / ŻYŁ LAT 58 / 27 LIPCA 1888 R. / R. I .P.Ks. Stanisław Andrzejewski (1830 - 1888), wikary parafii katedralnej w Sandomierzu, brał udział w manifestacjach patriotyczno - religijnych w roku 1861. Za udział w pogrzebie Drejzelta w dniu 2.11.1861, był osadzony w więzieniu w Radomiu, zaś w styczniu 1862, razem z ks. Przybyłowskim i ks. Bąkowskim, został skazany na osiedlenie w Rosji.

   Za wstawiennictwem bp. Juszyńskiego, uniknął szczęśliwie zsyłki, ale od roku 1862, przeniesiony został do wiejskiej parafii Krępa, w której powierzono mu obowiązki proboszcza. Odwiedzał plebana Dionizy Czachowski, gdy bywał u swej córki - Julii, która została żoną Rafała Leszczyńskiego, dziedzica pobliskich Wierzchowisk. Ksiądz współdziałał z organizacją narodową w czasie powstania. Sporządził akt zgonu 5-ciu powstańców, w tym Węgra Boczka, poległych w ostatnim boju płk. D. Czachowskiego pod Jaworem Soleckim w dniu 6 listopada 1863 r.

   W wieku 58 lat zmarł w Krępie Kościelnej dnia 27 lipca 1888 r.
   Zachował się grób ks. Stanisława Andrzejewskiego, chociaż w otoczeniu nowych nagrobków, jest słabo zauważalny. Widok mogiły w maju 2014 r. przedstawiono na powyższym zdjęciu. Podwyższony został cokół, na którym spoczywa uszkodzona płyta nagrobna księdza.

góra strony
2. Krzyż z 1865 r.   Naprzeciw kościoła parafialnego w Krępie Kościelnej, przy narożniku drogi odchodzącej do Ludwikowa, na kamiennym cokole, postawiony drewniany krzyż. Obecnie z trudem można próbować odczytu wyrytego napisu na cokole.

   Na przedstawianym zdjęciu (wykonanym 1.VI.2002 r.) napis jest jeszcze czytelny:
Te pamiątkę / Wystawili / r. 1865 / Gmina / Wierzchowiska i Krępa


   Trudno jest obecnie jednoznacznie ustalić intencje wystawienia krzyża, chociaż tradycja miejscowa wskazuje na wydarzenia okresu powstania 1863 r..

   W przekazach ludności podaje się, że wcześniej, na cokole znajdował się napis upamiętniający powstańców styczniowych poległych pod Jaworem 6.XI.1863 r. (nawet wraz z nazwiskami). Na polecenie władz rosyjskich napis został zatarty (znane są takie zmiany intencji wyrażanych na figurach, wprowadzano wówczas podziękowanie dla cara Aleksandra II za uwłaszczenie chłopów, ale był wtedy najczęściej podawany rok 1864).

   Informacja taka nie znalazła potwierdzenia w opracowaniu ks. Jana Wiśniewskiego, autora cyklu opisów historycznych kościołów (np. w Dekanacie Iłżeckim, Radom 1911, gdzie przy opisie Krępy Kościelnej - zamieścił np. opis śmierci D. Czachowskiego w Jaworze 6.XI.1863 r.). A przecież realia terenu były mu znane doskonale: w Krępie Kościelnej się urodził, tutaj mieszkali dziadkowie i rodzice księdza, posiadał przekazy rodzinne oraz opowieści ludzi - bezpośrednich uczestników wydarzeń powstania styczniowego. I tematyka powstania narodowego 1863 r. była księdzu bardzo bliska, czemu dał wyraz we wszystkich historycznych opracowaniach.

Wprowadzono 6 maja 2014 r.góra strony


ostatnia aktualizacja: 28-12-2014 , 12:24

 

 od 11 stycznia 2005 odwiedziło nas: 3 445.000 osób.

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 w przeglądarce Internet Explorer