STRONA ARCHIWALNA   
 opracowanie: śp. Jerzy Kowalczyk (1938 - 2015)    kontakt: 41 368 57 24,   jotka.1863@gmail.com

2 Marzec 2024, imieniny dziś obchodzi: Halszka, Helena, Radosław   
     Menu:  
Miejscowości
 K I E L C E
 A - B
 C - F
 G - J
 K
 Kameduły
 Kamieńczyce (K)
 Kaplica
 Kazimierza Wielka
 Kępa - Anielin (W)
 Kidów (S)
 Kiełczyna
 Kierz Niedźwiedzi
 Klimontów
 Klimontów (K)
 Klonow
 Kocina
 Kołomań
 Komorów
 Koniecpol (S)
 Koniemłoty
 Końskie
 Koprzywnica
 Kossów
 Koszyce (K)
 Kościelec (K)
 Kowala (W)
 Kozienice (W)
 Kranów
 Krasocin
 Kraszków (E)
 Kraśnica (E)
 Krępa Kościelna (W)
 Krogulcza (W)
 Kromołów (S)
 Krynki
 Krzęcice
 Krzykawka (K)
 Książ Mały (K)
 Kunice (E)
 Kunów
 Kurozwęki
 Kurzelów
 Kuźnica (W)
 Kwaśniów Górny (K)
 L - M
 N - O
 P - R
 S
 Ś - Ż
 Uroczystości
 Wyszukiwarka
 Literatura
 Indeksy
 Aktualizacja
 O autorze
 
     Ważne daty z powstania:  
4 marca 1863 r. - Bitwa Langiewicza w Pieskowej Skale
5 marca 1863 r. - Bitwa Langiewicza pod Skałą
10 marca 1863 r. - Langiewicz dyktatorem powstania
10 marca 1864 r. - Bitwa Solbacha pod Wąchockiem
15 marca 1864 r. - Potyczka pod Sperandą
16 marca 1864 r. - Bitwa Rudowskiego pod Bliżynem
17 marca 1863 r. - Walki Langiewicza pod Chrobrzem
18 marca 1863 r. - Bitwa wojsk Langiewicza na Grochowiskach
19 marca 1863 r. - Langiewicz, po przekroczeniu Wisły internowany
22 marca 1863 r. - Potyczka powstańców pod Igołomią
22 marca 1863 r. - Bitwa Cieszkowskiego pod Łazami
23 marca 1864 r. - Potyczka Denisewicza pod Pasztową Wolą
 
  Zapraszam do współpracy
Posiadasz dodatkowe informacje lub zdjęcia
     albo
chcesz otrzymywać informację o uzupełnieniach niniejszej prezentacji ?
 
     Zaproszenie do:  
Muzeum Historii
Kielc
 
     gmina : ZAWIERCIE powiat: ZAWIERCIE     

KROMOŁÓW

   Od roku 1975 Kromołów jest dzielnicą miasta Zawiercie. W niniejszej prezentacji pozostawiono jednak Kromołów jako wyodrębnioną miejscowość.


1. Edmund Zachert


Nagrobek Zachertów na cmentarzu w Kromołowie

   Na cmentarzu parafialnym w Kromołowie (przy ul. Karlińskiej), zaraz przy wejściu, przy głównej alei postawiony okazały żeliwny nagrobek Zachertów:

   Na czterech bocznych żeliwnych ścianach nagrobka, pod znakami krzyża rzymskiego, wykonane zostały napisy:

1)   Ś. P. / GRÓB / RODZINY / ZACHERTÓW / ZA DUSZE TU / SPOCZYWAJĄCYCH / RODZINA PROSI / O WESTCHNIENIE / DO BOGA

2)   Ś. P. / JAN / FRYDERYK / ZACHERT / PRZEMYSŁOWIEC / SUKIENNICZY. / OB. M. KROMOŁOWA / OFICER WOJSK / NAPOLEOŃSKICH / PRZEŻYWSZY 62 LATA / ZM. 23.10.1847 R.

3)   Ś. P. / LUDWIK / ZACHERT / ZIEMIANIN / I PRZEMYSŁOWIEC / NA ZAWIERCIU / OFICER GWARDJI / NARODOWEJ W 1863 R. / PRZEŻYWSZY LAT 40 / ZM. 26.10.1849 R.

4)   Ś. P. / EDMUND / ZACHERT / DZIEDZIC / KROMOŁOWA I BZOWA / KOMISARZ POW. / PILECKIEGO RZĄDU/ NARODOWEGO W 1863 R. / PRZEŻYWSZY 64 LATA / ZM. 29.9.1904 R.

Nagrobek Zachertów na cmentarzu w Kromołowie.


   Kolejne pokolenia rodziny Zachertów związane były z walkami o niepodległość narodu polskiego:

Jan Fryderyk Zachert (1765 - 1847), syn Jana Bogumiła, urodził się w Międzychodzie. Jako ochotnik brał udział w Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 roku. Po upadku powstania wstąpił do utworzonej przez generała Kniaziewicza Legii Naddunajskiej, z którą odbył tzw. Kampanię Frankfurcką. Po zawarciu przez Francję w r. 1801 pokoju z Austrią, uczestniczył w wyprawie polskich legionistów na Haiti. Walczył tam w randze kapitana. Z medalem św. Heleny powrócił z San Domigo w r. 1803 i zamieszkał w Warszawie, ożenił się z Marią ze Skalińskich Osenkowską (1775 - 1823), wdową po zmarłym na febrę podczas wyprawy na Haiti koledze kapitanie Osenkowskim. Z małżeństwa tego jest syn Ludwik i trzy córki: Zuzanna, Marianna i Karolina. Zostaje przemysłowcem - przenosi się do Zgierza, gdzie w 1822 r. zakłada fabrykę sukna. Prowadzi też sklep w Warszawie. Gdy po powstaniu listopadowym nastąpił kryzys w handlu polskim suknem, przenosi się w r. 1834 do Kromołowa, gdzie żył jego syn Ludwik. Zmarł w Kromołowie w 1847 r. i zgodnie z wyrażonym życzeniem, został pochowany na miejscowym cmentarzu w mundurze legionisty.

Ludwik Zachert (1809 - 1849) był jedynym synem Jana Fryderyka. Był oficerem Gwardii Narodowej w powstaniu listopadowym. Poprzez związek małżeński z Emilią z Gostkowskich, został dziedzicem Kromołowa (majątku wówczas zadłużonego). Zmarli młodo: Ludwik, w wieku 40 lat, zmarł w Rokitnie Szlacheckim w dniu 26.X.1849 r., jego małżonka - w Warszawie 24.VI.1852 r. Pozostawili pięcioro dzieci: Edmunda, Witolda, Melanią, Ludwikę Marię oraz Jana Piotra.

Edmund Zachert (1840 - 1904), najstarszy syn Ludwika, przejął po ojcu majątek Kromołów i Bzów. W okresie powstania narodowego 1863 roku był komisarzem Powiatu Pileckiego Rządu Narodowego. Uniknął jednak rosyjskich represji. W roku 1872 sprzedaje większość dóbr kromołowskich kupcom z Kromołowa. W roku 1877 zawarł małżeństwo z Krystyną Psarską, z którą miał pięcioro dzieci: Emilię, Ludwika, Eugeniusza, Jadwigę i Mariana. Zmarł w Kromołowie 29 września 1904 r. Jego syn, Ludwik, uczestniczy w rewolucyjnych wydarzeniach 1905 roku oraz w walkach niepodległościowych w latach 1914 - 1918. Syn Eugeniusz działał w POW, a następnie służył w Wojsku Polskim, jako inwalida odszedł z armii w stopniu kapitana. Najmłodszy z synów, Marian, był w konspiracji ZWC i PPS. W roku 1918 służy w Legii Akademickiej, później jest wybitnym naukowcem lekarzem w dziedzinie oftamologii.Uzupełnienie z czerwca 2013 r.


2. Kazimierz Witold Zachert


Nagrobek Zachertów na cmentarzu w Kromołowie
z tablicą upamiętniającą Kazimierza Witolda Zacherta


   W 150 rocznicę powstania styczniowego na cmentarzu w Kromołowie upamiętniony został Witold Zachert, powstaniec styczniowy, który poległ podczas bitwy na Grochowiskach.

   Dnia 21.IV.2013 r., po mszy odprawionej w intencji bohatera spod Grochowisk oraz innych poległych powstańców styczniowych, uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową umieszczoną przy pomniku nagrobnym Rodziny Zachertów.

   Na kamiennej tablicy umieszczono napis:
† / Ś. P. / kpt. KAZIMIERZ WITOLD / ZACHERT / *7.03.1843 r. W KROMOŁOWIE / † 18.03.1863 r. POD GROCHOWISKAMI / Uczeń szkoły wojskowej St. Cyre we Francji / Powstaniec Styczniowy, adiutant gen. Aleksandra Waligórskiego / Podczas bitwy pod Grochowiskami znajdował się w otoczeniu sztabowym gen. Mariana Langiewicza - dyktatora powstania / Zginął trafiony rosyjskim kartaczem // W 150 ROCZNICĘ POWSTANIA STYCZNIOWEGO / SPOŁECZEŃSTWO ZAWIERCIA / 1863 - 2013


Tablica upamiętniająca Kazimierza Witolda Zacherta


Kazimierz Witold Zachert (1843 - 1863) , brat Edmunda, w powstaniu styczniowym 1863 r. walczył z bronią w ręku i oddał swe życie w bitwie pod Grochowiskami. Krakowski "Czas" z Czwartku 16 Kwietnia 1863 r. zamieścił nekrolog:
† / Dnia 17 bm. o godzinie 10 z rana / W KOŚCIELE O.O. REFORMATÓW / odbędzie się / żałobne Nabożeństwo / za duszę ś.p. / WITOLDA ZACHERTA / ucznia Szkoły wojskowej w St. Cyre / urodzonego dnia 7 Marca 1843 r. w m. Kromo- / łowie w Królestwie Polskim, a poległego / w dniu 19tym Marca r.b. w boju pod/ Grochowiskami. / Na które pozostałe rodzeństwo Krewnych / Kolegów i Znajomych poległego zaprasza. //

   Zwłoki Witolda pozostały w nieoznaczonej leśnej mogile na Grochowiskach.

góra strony


ostatnia aktualizacja: 28-12-2014 , 12:29

 

 od 11 stycznia 2005 odwiedziło nas: 3 445.000 osób.

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 w przeglądarce Internet Explorer