STRONA ARCHIWALNA   
 opracowanie: śp. Jerzy Kowalczyk (1938 - 2015)    kontakt: 41 368 57 24,   jotka.1863@gmail.com

2 Marzec 2024, imieniny dziś obchodzi: Halszka, Helena, Radosław   
     Menu:  
Miejscowości
 K I E L C E
 A - B
 Aleksandrów
 Anielin Kępa (W)
 Antolka (K)
 Antoniów (E)
 Bardo
 Bartodzieje (W)
 Bebelno
 Belno
 Beszowa
 Będzin (S)
 Białaczów (E)
 Białobrzegi (W)
 Biechów
 Bieliny
 Bizoręda
 Bliżyn
 Błogie (E)
 Bobrza
 Bodzechów
 Bodzentyn
 Bogoria
 Bogucice
 Bolesław (K)
 Boria
 Borkowice (W)
 Brudzewice (E)
 Brynica
 Brzeźno
 Brzóza (W)
 Brzustowiec (E)
 Brzuśnia (E)
 Buczek (E)
 Bukowno (K)
 Bukówno (W)
 Busko-Zdrój
 C - F
 G - J
 K
 L - M
 N - O
 P - R
 S
 Ś - Ż
 Uroczystości
 Wyszukiwarka
 Literatura
 Indeksy
 Aktualizacja
 O autorze
 
     Ważne daty z powstania:  
4 marca 1863 r. - Bitwa Langiewicza w Pieskowej Skale
5 marca 1863 r. - Bitwa Langiewicza pod Skałą
10 marca 1863 r. - Langiewicz dyktatorem powstania
10 marca 1864 r. - Bitwa Solbacha pod Wąchockiem
15 marca 1864 r. - Potyczka pod Sperandą
16 marca 1864 r. - Bitwa Rudowskiego pod Bliżynem
17 marca 1863 r. - Walki Langiewicza pod Chrobrzem
18 marca 1863 r. - Bitwa wojsk Langiewicza na Grochowiskach
19 marca 1863 r. - Langiewicz, po przekroczeniu Wisły internowany
22 marca 1863 r. - Potyczka powstańców pod Igołomią
22 marca 1863 r. - Bitwa Cieszkowskiego pod Łazami
23 marca 1864 r. - Potyczka Denisewicza pod Pasztową Wolą
 
  Zapraszam do współpracy
Posiadasz dodatkowe informacje lub zdjęcia
     albo
chcesz otrzymywać informację o uzupełnieniach niniejszej prezentacji ?
 
     Zaproszenie do:  
Muzeum Historii
Kielc
 
     gmina : SOBKÓW powiat: JĘDRZEJÓW     

BRZEŹNO


1. Krzyż z 1861 r.

Na płn. skraju wsi, przy drodze do Brzegów, w wygrodzeniu, w betonowym postumencie zamocowano żeliwny krzyż z Chrystusem ukrzyżowanym.

   Żeliwna tabliczka na krzyżu zawiera napis:
BOGU / CZEŚĆ / CHWAŁA / 1861 R

Brzeźno - poprzedni i aktualny wygląd krzyża z 1861

   W okresie międzywojennym w wielu dokumentach powstały zapisy, że krzyż upamiętnia potyczkę powstańców 1863 roku, lub nawet, że postawiony jest na mogile powstańców. I tak np.:

- 19.V.1927 r. Wydz. Powiatowy Sejmiku Jędrzejowskiego informuje ... w Brzeźnie istnieje figura z krzyżem miejsce potyczki 1863 (AP Kielce, zesp. 100/I, sygn. 15214);

- W dokumentach Towarzystwa Opieki Nad Grobami Bojowników w roku 1931 znajduje się projekt i kosztorys remontu pomnika powstańców 1863 r.;
- Plan pracy na rok 1937 Oddz. TONGB z dn. 12.III.1937 r. zakładał remont pomnika powstańców w Brzegach - pomalowanie olejno krzyża żelaznego.
- W sprawozdaniu Oddziału za rok 1937 podano: Roboty przy grobach powstańców 1863 r. ...
b/ w Brzegach pow. jędrzejowskim
(AP zesp. 100/I, sygn. 17484)

- Prof. H. Mościcki, w opracowaniu z roku 1929 - Pomniki bojowników przedstawił fotografię z podpisem Brzeźno - przy drodze do Brzegu w miejscu potyczki żeliwny krzyż na kamiennym postumencie.


   Przy poprawianiu drogi i wykonywaniu wylewki asfaltowej, droga została wyprostowana. Krzyż zmienił swe położenie i znalazł się teraz po drugiej (płn.-wsch.) stronie drogi. Przeprowadzono wówczas prace remontowe - wykonano nowy fundament betonowy pod kamiennym postumentem krzyżem. I aby krzyż nie stał plecami do drogi, obrócono go o 180o. Prawdopodobnie wówczas wykonana została nowa tabliczka na krzyżu, na której zamiast roku 1863 wprowadzono datę 1861.

   Ludność miejscowa nie kojarzy obecnie postawionego krzyża z wydarzeniami powstania styczniowego.


Widok krzyża w roku 2010.

góra strony


ostatnia aktualizacja: 23-07-2014 , 01:57

 

 od 11 stycznia 2005 odwiedziło nas: 3 445.000 osób.

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 w przeglądarce Internet Explorer