STRONA ARCHIWALNA   
 opracowanie: śp. Jerzy Kowalczyk (1938 - 2015)    kontakt: 41 368 57 24,   jotka.1863@gmail.com

5 Luty 2023, imieniny dziś obchodzi: Adelajda, Agata, Izydor   
     Menu:  
Miejscowości
 K I E L C E
 A - B
 Aleksandrów
 Anielin Kępa (W)
 Antolka (K)
 Antoniów (E)
 Bardo
 Bartodzieje (W)
 Bebelno
 Belno
 Beszowa
 Będzin (S)
 Białaczów (E)
 Białobrzegi (W)
 Biechów
 Bieliny
 Bizoręda
 Bliżyn
 Błogie (E)
 Bobrza
 Bodzechów
 Bodzentyn
 Bogoria
 Bogucice
 Bolesław (K)
 Boria
 Borkowice (W)
 Brudzewice (E)
 Brynica
 Brzeźno
 Brzóza (W)
 Brzustowiec (E)
 Brzuśnia (E)
 Buczek (E)
 Bukowno (K)
 Bukówno (W)
 Busko-Zdrój
 C - F
 G - J
 K
 L - M
 N - O
 P - R
 S
 Ś - Ż
 Uroczystości
 Wyszukiwarka
 Literatura
 Indeksy
 Aktualizacja
 O autorze
 
     Ważne daty z powstania:  
7 lutego 1863 r. - Zdobycie Sosnowca przez Kurowskiego
8 lutego 1863 r. - Bitwa Puławiaków pod Słupczą i Dwikozami
11 lutego 1863 r. - Bitwa Langiewicza pod Świętym Krzyżem
15 lutego 1864 r. - Bitwa Dzieci Warszawskich pod Lipą
17 lutego 1863 r. - Bitwa Kurowskiego pod Miechowem
17 lutego 1863 r. - Bitwa Langiewicza pod Staszowem
21 lutego 1864 r. - Klęska Topora-Zwierzdowskiego pod Opatowem
24 lutego 1863 r. - Bitwa Langiewicza i Jeziorańskiego pod Małogoszczem
26 lutego 1863 r. - Pod Ewelinowem utracono tabory Langiewicza
1 marca 1863 r. - Bitwa Cieszkowskiego w Mrzygłodzie
4 marca 1863 r. - Bitwa Langiewicza w Pieskowej Skale
 
  Zapraszam do współpracy
Posiadasz dodatkowe informacje lub zdjęcia
     albo
chcesz otrzymywać informację o uzupełnieniach niniejszej prezentacji ?
 
     Zaproszenie do:  
Muzeum Historii
Kielc
 
     gmina : POŚWIĘTNE powiat: OPOCZNO     

BUCZEK

1. Krzyż na mogile 1863 r..


Krzyż na powstańczej mogile pod Lasem Zapowiedź - stan z 11.07.2008 r.


   Na polach wsi Buczek, pod górami Zapowiedzi, powstańcza partia stoczyła bój z wojskiem rosyjskim. Potyczka ta skończyła się klęską Polaków.

   Powstańcy wycofali się do Lasu Zapowiedż i Wiśniowiec, szukano schronienia u gajowego Tomasza Konaszewskiego, który mieszkał w budynku po dawnym "Folwarku Wiśniowiec". Ludność Buczka nieufnie odnosiła się do powstańców, manifestowano nawet wrogość, tak że później powstańcza żandarmeria próbowała nawet siłą zmienić ich nastawienie.

    Ludzie z dworu w Buczku poległych powstańców pochowali pod krzyżem, gdzie wcześniej grzebano zmarłych podczas epidemii cholery w latach 1831, 1832, 1837, 1852 i 1855 roku. Ich pochówki nie zostały zapisane w księgach metrykalnych w parafialnym kościele św. Mikołaja w Libiszowie.

   Informacje o zdarzeniach w Buczku zachowały się m.in. dzięki spisanym relacjom Konstantego Koperkiewicza (rocznik 1882).


Krzyż na mogile powstańców 1863 r. - stan z 11.07.2008 r.


   Obecnie z trudem można odczytać wyryty napis (w dolnej części drewnianego krzyża):
1918 / ROKU

   Prawdopodobnie na krzyżu wyryty jest rok ostatniej wymiany krzyża. Stary, rzeźbiony krzyż wskutek starości już się rozsypuje. Krótkie ramię (poprzeczne) było już wymieniane, ale jego stan też jest fatalny.

   Na szczęście podjęto już działania - ze środków samorządowych nastąpi nowe urządzenie mogiły z krzyżem. Jak podawał w rozmowie sołtys wsi Buczek - zlecono już wykonanie krzyża i tablicy pamiątkowej. Jeszcze w 2008 r. nastąpi zakończenie zaplanowanych robót.


Dojście do krzyża:
   Od sklepu w Buczku należy kierować się polną drogą (na płn.) ok. 1200 m, w kierunku widocznego lasu. Obok pojedyńczych dorodnych brzóz dochodzimy do skraju Lasu Zapowiedź i do krzyżówki z polną drogą prowadzącą od wsi Dęba. Po prawej stronie krzyżówki drogi, nieco schowany w drzewach, znajduje się powstańczy krzyż.

Widok z polnej drogi prowadzące z Buczka
do powstańczego krzyża.


Wprowadzono dn. 24.07.2008 r. na podstawie informacji
Włodzimierza Koperkiewicza z Ogonowic k/ OpocznaUzupełnienie z dn. 31.X.2008 r.

Nowy krzyż i pomnik powstańców 1863 r.


Nowy krzyż i pomnik powstańców 1863 r.  

   Zapowiadane wcześniej prace zostały zrealizowane. Na skraju lasu, w miejscu, gdzie znajdował się stary krzyż drewniany, wykonano utwardzenie podłoża przy użyciu kamiennych otoczaków połączonych zaprawą betonową. Na cokole, uformowanym z zespoinowanych otoczaków, został postawiony okazały bezimienny krzyż drewniany. Obok, na podobnej podstawie, postawiono ociosany blok piaskowca, na którym zamocowana została czarna płyta z granitu. Stary krzyż został przesunięty nieco do tyłu, już w otoczenie drzew.

   Na tablicy obelisku został wyryty wizerunek orła w koronie, obok napis:
GLORIA VICTIS

   Poniżej umieszczono tekst:
Tu / na cmentarzu cholerycznym / spoczywają w bratniej mogile / nieznani z nazwiska / Bohaterscy Powstańcy / polegli w walce z Moskalami / w bitwie pod Buczkiem / 12 lipca 1863 r.

Wykonany w 2008 r. nowy wystrój mogiły powstańców 1863 r.


   Z inicjatywy opoczyńskiego regionalisty - Włodzimierza Koperkiewicza, staraniem Urzędu Gminy Poświętne i przy wsparciu finansowym Woj. Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Łodzi, wykonano trwałe upamiętnienie walk powstańców styczniowych.

   Nie negując istnienia potyczki i poległych powstańców na polach Buczka i Zapowiedzi, należy jednak stwierdzić, że przywoływana na tablicy potyczka w dniu 12 lipca 1863 roku dotyczyła miejscowości Buczek k/ Strykowa, w ob. rawskim. Walki te stoczył płk. Edmund Callier, naczelnik wojenny województwa mazowieckiego. O walce tej informacje podał S. Zieliński (Bitwy ... s. 37) pod datą 12.7.63 Buczek oraz wspomina również E. Callier (Trzy ustępy z powstania polskiego 1863 - 1864)
góra strony


ostatnia aktualizacja: 23-07-2014 , 02:23

 

 od 11 stycznia 2005 odwiedziło nas: 3 445.000 osób.

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 w przeglądarce Internet Explorer