STRONA ARCHIWALNA   
 opracowanie: śp. Jerzy Kowalczyk (1938 - 2015)    kontakt: 41 368 57 24,   jotka.1863@gmail.com

21 Kwiecień 2024, imieniny dziś obchodzi: Anzelm, Bartosz, Feliks   
     Menu:  
Miejscowości
 K I E L C E
 A - B
 C - F
 G - J
 K
 L - M
 N - O
 P - R
 Parszów
 Pasztowa Wola (W)
 Pawłowice
 Pawłów
 Pawłów (W)
 Pełczyska
 Pętkowice
 Piasek Wielki
 Pierzchnica
 Pieskowa Skała (K)
 Pilica (S)
 Pilica (W)
 Pińczów
 Piórków
 Pobiednik Mały (K)
 Polana Langiewicza
 Policzna (W)
 Pomorzany (W)
 Poświętne (E)
 Prandocin (K)
 Proszowice (K)
 Prymusowa Wola (E)
 Przedbórz (E)
 Przybysławice
 Przysucha (W)
 Pstroszyce (K)
 Rachwałowice (K)
 Radków
 Radom (W)
 Radom_mogiły_1
 Radom_mogiły_2
 Radoszyce
 Rataje
 Rokitno (S)
 Rozniszew (W)
 Rożenek (E)
 Ruda Kościelna
 Ruszków
 Rybnica
 Ryczów (S)
 Ryczówek (K)
 Rytwiany
 S
 Ś - Ż
 Uroczystości
 Wyszukiwarka
 Literatura
 Indeksy
 Aktualizacja
 O autorze
 
     Ważne daty z powstania:  
Dzisiaj 1863 r. - Potyczka Zawadzkiego pod Szkucinem
22 kwietnia 1863 r. - Bitwa Czachowskiego pod Stefankowem
22 kwietnia 1863 r. - Bitwa Mossakowskiego pod Golczewicami
24 kwietnia 1863 r. - Bitwa Mossakowskiego pod Jaworznikiem
25 kwietnia 1863 r. - Starcie Oksińskiego pod Łazami
4 maja 1863 r. - Bitwa Miniewskiego pod Podlesiem
4 maja 1863 r. - Malczewski walczy pod Igołomią i Pobiednikiem
4 maja 1863 r. - Bitwa Czachowskiego pod Jeziorkami
5 maja 1863 r. - W bitwie pod Krzykawką zginął F. Nullo
6 maja 1863 r. - Potyczka Bończy pod Wodzisławiem
7 maja 1863 r. - Potyczka Romockiego pod Szycami
14 maja 1863 r. - Walki Kononowicza pod Rozniszewem
 
  Zapraszam do współpracy
Posiadasz dodatkowe informacje lub zdjęcia
     albo
chcesz otrzymywać informację o uzupełnieniach niniejszej prezentacji ?
 
     Zaproszenie do:  
Muzeum Historii
Kielc
 
     gmina : OŻARÓW powiat: OPATÓW     

PRZYBYSŁAWICE

1. Onufry Gombrowicz

   Przy wejściu na cmentarz parafialny w Przybysławicach postawiona obecnie tablica informuje o mogiłach Gombrowiczów:

Groby / Rodziny Gombrowiczów / / Onufry Gombrowicz 1817 - 1888 / Antonina z Dąbrowskich / Gombrowiczowa / Jan Onufry Gombrowicz 1868 - 1933 / Janusz Gombrowicz 1894 - 1968 / Franciszka Józefa z Kotkowskich / Gombrowiczowa 1894 - 1978 / Stanisława Cichowska 1914 - 1987 // Kaplica Cmentarna - Kostnica / Groby żołnierzy września 1939 / Kaplica cmentarna rodowa Baczyńskich / neogotycka - przełom XIX - XX .


   Od bramy główną aleją cmentarza, mijamy kaplicę Baczyńskich, i po lewej stronie, w wygrodzeniu 6-cioma kamiennymi słupkami, postawiony jest kamienny nagrobek.

   Na cokole nagrobka, wykonanym z zespoinowanych głazów, postawiono wykonany w kamieniu pomnik w formie drzewa z uciętymi konarami, zakończony kamiennym krzyżem.

   W cokole pomnika wykuto w kamieniu tablicę, zawierającą napis:
ś. p. Onufry / GOMBROWICZ / ur. d. 27 Maja / 1817 r. / w Kowieńskiej gub. / zm. d. 10. 1888 r.

   Wyżej, już pod krzyżem, tablica w kształcie tarczy herbowej, z napisem:
Bądż Wola / Twoja, Panie


Onufry Gombrowicz (27 V 1817 - X 1888), dziadek Witolda Gombrowicza, zamieszkały w powiecie poniewieskim na Litwie, w okresie przedpowstaniowym działał w organizacji narodowej. Jakób Gieysztor, który stał na czele Rządu Narodowego na Litwie, w swoich Pamiętnikach ... wspomina, jak po wybuchu powstania styczniowego w Królestwie, nastąpiły aresztowania czołowych postaci organizacji na Litwie:
... Aresztowano z Kowna Konrada Chmielewskiego, z Wiłkomierza Ignacego Wieliczkę, z Poniewieża Bolesława Czerniewskiego i Onufrego Gombrowicza, z Szawel Kazimierza Piłsudzkiego i Feliksa Rymkiewicza ... i wszystkich wywieziono do fortecy Dyneburskiej ...
   Aresztowanie i wywiezienie z gubernji kowieńskiej kilkunastu ludzi energicznych i wpływowych wielką było stratą dla sprawy ...

   Onufry Gombrowicz został uwięziony, a następnie skazany na kilkuletnie zesłanie w gubernii tambowskiej. Jego majatek został skonfiskowany. Po powrocie z zesłania, cała rodzina została zmuszona do opuszczenia Litwy. Przybył do Królestwa. Zakupił majątek ziemski wraz z dworem w Jakubowicach i tam się osiedlił.

   Witold Gombrowicz, który prawdopodobnie nie znał zbyt dokładnie losów dziadka, mówi tylko o rzekomym udziale dziadka w powstaniu (Testament): ... Pochodzę z rodziny szlacheckiej, która przez jakieś czterysta lat miała posiadłości na Żmudzi, niedaleko Wilna i Kowna. ... W roku 1863 car rosyjski konfiskuje memu dziadkowi, Onufremu Gombrowiczowi, jego majątki Lenogiry, Mingayłów i Wysoki Dwór, za rzekomy udział w powstaniu polskim. Dziadek przenosi się w Sandomierskie (200 km na południe od Warszawy) gdzie za resztki pieniędzy kupuje mały folwark. Jego syn, a mój ojciec, Jan, żeni się z posażną córka Ignacego Kotkowskiego, właściciela dóbr Bodzechów, i kupuje majątek Małoszyce, gdzie ja się urodziłem. ...

   Onufry Gombrowicz zmarł w Jakubowicach, pochowany został na cmentarzu parafialnym w Przybysławicach. Spoczywa obok swej żony Antoniny oraz jednego z czwórki dzieci - Jana Onufrego (który był ojcem Witolda, pisarza).

   Według ustnych przekazów, Onufry nakazał, aby do mogiły dano mu woreczek z ukochaną ziemią litewską.

   W roku 2004, ramach obchodzonego Roku Gombrowiczowskiego, z inicjatywy Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, przy współudziale władz terenowych, na cmentarzu w Przybysławicach podjęto prace konserwatorskie w kwaterach Gombrowiczów. Prace zakończone zostały wiosną 2006 roku.

góra strony
2. Tablica w Jakubowicach

W roku Gombrowiczowskim w miejscowości Jakubowice (od Przybysławic - 2 km), przy szosie Opatów - Ożarów, została postawiona drewniana tablica informacyjna:

MIEJSCE / DAWNEGO DWORU GOMBROWICZÓW / W JAKUBOWICACH / Niegdysiejszy dwór należał do Kazimierza Karskiego (1743 - 1800), / który był wówczas właścicielem Ożarowa. W drugiej połowie XIX w. / Zglinicka z d. Karska sprzedała dwór Onufremu Gombrowiczowi. / Po powstaniu styczniowym zamieszkały na Litwie Onufry został / skazany i uwięziony. Zwolniony z więzienia przybył z Litwy i osiadł / w Królestwie, w Ziemi Sandomierskiej na dworze w Jakubowicach. / Po śmierci spoczął na pobliskim cmentarzu parafialnym / w Przybysławicach. Dwór został prawdopodobnie rozebrany. / Gombrowiczowie wyprowadzili się do Małoszyc, gdzie urodził się / pisarz Witold Gombrowicz.
góra strony


ostatnia aktualizacja: 4-01-2015 , 06:18

 

 od 11 stycznia 2005 odwiedziło nas: 3 445.000 osób.

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 w przeglądarce Internet Explorer