STRONA ARCHIWALNA   
 opracowanie: śp. Jerzy Kowalczyk (1938 - 2015)    kontakt: 41 368 57 24,   jotka.1863@gmail.com

2 Marzec 2024, imieniny dziś obchodzi: Halszka, Helena, Radosław   
     Menu:  
Miejscowości
 K I E L C E
 A - B
 C - F
 G - J
 K
 L - M
 N - O
 P - R
 Parszów
 Pasztowa Wola (W)
 Pawłowice
 Pawłów
 Pawłów (W)
 Pełczyska
 Pętkowice
 Piasek Wielki
 Pierzchnica
 Pieskowa Skała (K)
 Pilica (S)
 Pilica (W)
 Pińczów
 Piórków
 Pobiednik Mały (K)
 Polana Langiewicza
 Policzna (W)
 Pomorzany (W)
 Poświętne (E)
 Prandocin (K)
 Proszowice (K)
 Prymusowa Wola (E)
 Przedbórz (E)
 Przybysławice
 Przysucha (W)
 Pstroszyce (K)
 Rachwałowice (K)
 Radków
 Radom (W)
 Radom_mogiły_1
 Radom_mogiły_2
 Radoszyce
 Rataje
 Rokitno (S)
 Rozniszew (W)
 Rożenek (E)
 Ruda Kościelna
 Ruszków
 Rybnica
 Ryczów (S)
 Ryczówek (K)
 Rytwiany
 S
 Ś - Ż
 Uroczystości
 Wyszukiwarka
 Literatura
 Indeksy
 Aktualizacja
 O autorze
 
     Ważne daty z powstania:  
4 marca 1863 r. - Bitwa Langiewicza w Pieskowej Skale
5 marca 1863 r. - Bitwa Langiewicza pod Skałą
10 marca 1863 r. - Langiewicz dyktatorem powstania
10 marca 1864 r. - Bitwa Solbacha pod Wąchockiem
15 marca 1864 r. - Potyczka pod Sperandą
16 marca 1864 r. - Bitwa Rudowskiego pod Bliżynem
17 marca 1863 r. - Walki Langiewicza pod Chrobrzem
18 marca 1863 r. - Bitwa wojsk Langiewicza na Grochowiskach
19 marca 1863 r. - Langiewicz, po przekroczeniu Wisły internowany
22 marca 1863 r. - Potyczka powstańców pod Igołomią
22 marca 1863 r. - Bitwa Cieszkowskiego pod Łazami
23 marca 1864 r. - Potyczka Denisewicza pod Pasztową Wolą
 
  Zapraszam do współpracy
Posiadasz dodatkowe informacje lub zdjęcia
     albo
chcesz otrzymywać informację o uzupełnieniach niniejszej prezentacji ?
 
     Zaproszenie do:  
Muzeum Historii
Kielc
 
     gmina : RZECZNIÓW powiat: LIPSKO     

PASZTOWA WOLA

1. Kapliczka  W centrum Pasztowej Woli, bezpośrednio przy drodze nr 747 z Lipska do Iłży, zaraz za krzyżówką - odejściem drogi do Ciecierówki, w wygrodzeniu metalowym płotkiem ażurowym, stoi okazała kapliczka słupowa przykryta czterospadowym daszkiem z gontu.

   Na otynkowanym i odmalowanym słupie kapliczki, frontem do jezdni, umieszczona jest oksydowana tablica metalowa, nad nią zawieszono na łańcuszku metalowy ryngraf przedstawiający na tle orła z koroną, obraz NMP oraz wstęgę z napisem:
1382 600 LAT 1982.

   Na tablicy został wyryty napis:
ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ / POWSTAŃCOM TU ZAMORDOWANYM W 1863 R. / W WALCE Z ROSYJSKIM ZABORCĄ / ORAZ TYM CO CIERPIELI DLA OJCZYZNY / I ZOSTALI OKRUTNIE ZAMORDOWANI / PRZEZ HITLEROWSKIEGO OKUPANTA / 11.VIII.1944 R. /
DYGAS MICHAŁ                   PRYCIAK KAROL /
DZIURA STEFAN                  PAWLAK STEFAN /
NOGAJSKI JAN                    ROSIAK HENRYK /
PRYCIAK WŁADYSŁAW       SIEROCKI IGNACY /
PRYCIAK ANTONI /       
CYPROWSKI STEFAN - ŻOŁNIERZ AK /
WIECZNY POKÓJ DAJ IM BOŻE /
KU PAMIĘCI - MIESZKAŃCY OKOLICZNYCH WIOSEK /
I ŻOŁNIERZE AK /
Z ODDZIAŁU "SZAREGO" "POTOKA" I "JUDYMA"

   U dołu tablicy wyryto stylizowany znak Polski Walczacej (PW)


   Jak podają mieszkańcy wioski, tabliczka na kapliczce słupowej została umieszczona w latach 70/80 -tych XX w. staraniem ks. Jana Blicharza, pierwszego proboszcza utworzonej wówczas parafii Pasztowa Wola. Został wówczas wzniesiony również pomnik przy drodze do Ciecierówki (zob. hasło - Ciecierówka).

   Tablica nawiązuje do tragicznych zdarzeń z 11 sierpnia 1944 roku, kiedy to zostało zamordowanych 8 mieszkańców tego terenu po starciu oddziału AK z wojskiem niemieckim. Od wielu lat w rocznicę wydarzeń w Ciecierówce i Pasztowej Woli spotykali się uczestnicy tamtych walk na uroczystej mszy odprawianej w kościele w Pasztowej Woli. Następnie maszerowali pod pomnik pod Ciecierówką. Upływ czasu znacznie przerzedził obecnie uczestników zdarzeń z roku 1944.

   Tablica na kapliczce słupowej przypomina również o latach powstania styczniowego 1863 roku. W tym rejonie często przemieszczały się oddziały Dionizego Czachowskiego. Kronikarze powstania podają, że np. w sąsiadującej wsi Ciecierówka w dniu 14 kwietnia 1863 r. do oddziału D. Czachowskiego dołaczyły oddziały Faustyna Grylińskiego oraz Andrzeja Łopackiego, następnie wyruszono do Grabowca. Przeciwko tym powstańczym siłom zgromadzonym w Grabowcu wyruszyły kolumny wojsk rosyjskich z Radomia, Opatowa i Staszowa.

   S. Zieliński (Bitwy i potyczki 1863 - 1864) podaje, że 23 marca 1864 roku na terenie Pasztowej Woli powstańczy oddział Andrzeja Denisewicza został rozbity przez oddział Miedjanowa z Jekaterynosławskiego Pułku Dragonów. Powstańcy zostali rozproszeni, wielu miało być zabitych i rannych, siedmiu dostało się do niewoli. Denisewicz z grupą ok. 50 powstańców schronił się jeszcze w lasach radkowickich, ale 4 kwietnia został pojmany przez mjr. Butkiewicza.

Andrzej Denisewicz (1842 - 1864) były oficer wojsk serbskich. W powstaniu styczniowym występuje jako dowódca oddziałów w Woj. Sandomierskim i Krakowskim. Ale walczy również w Kaliskiem (zwycięska potyczka pod Radomskiem).

   Wg. rozkazu gen. Bosaka w sprawie organizacji Sił Zbrojnych Województwa Krakowskiego, Sandomierskiego i Kaliskiego - mjr Andrzej Denisewicz został powołany na dowódcę Olkuskiego Pułku Piechoty w Dywizji Krakowskiej. Do końca służył pod rozkazami gen. Bosaka.

    Jego oddział w dniu 21 marca 1864 r. pod Maruszowem (pow. opatowski, obecnie gm.i pow. Lipsko) został zmuszony do odwrotu, następnie 23 marca został rozbity przez Miedjanowa pod Pasztową Wolą. Końcowym akordem była przegrana w lasach k/ Radkowic w dniu 4 kwietnia i dostanie się do niewoli. Wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany w Radomiu w dniu 14 maja 1864 r.

Wprowadzono 12.04.2008 r.
Dn. 23.03.2014 r. po sygnale Marka Łaty, skorygowano
lokalizację: Maruszów w gm. Lipsko, a nie w gm. Ożarówgóra strony

ostatnia aktualizacja: 4-01-2015 , 04:32

 

 od 11 stycznia 2005 odwiedziło nas: 3 445.000 osób.

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 w przeglądarce Internet Explorer