STRONA ARCHIWALNA   
 opracowanie: śp. Jerzy Kowalczyk (1938 - 2015)    kontakt: 41 368 57 24,   jotka.1863@gmail.com

23 Kwiecień 2024, imieniny dziś obchodzi: Jerzy, Wojciech   
     Menu:  
Miejscowości
 K I E L C E
 A - B
 C - F
 G - J
 K
 L - M
 N - O
 P - R
 S
 Ś - Ż
 Świerczek
 Święta Katarzyna
 Świętomarz
 Święty Krzyż
 Tarczek
 Tarłów
 Tuczępy
 Tułkowice
 Tumlin
 Warka (W)
 Waśniów
 Wąchock
 Wełecz Stary
 Wierna Rzeka
 Wierzbica (W)
 Włoszczowa
 Wodzisław
 Wojciechowice
 Wola Szczygiełkowa
 Wolbrom (K)
 Wolica
 Wrocieryż
 Wrzos (W)
 Wysocice (K)
 Wysoki Małe
 Wysokie Koło (W)
 Występa
 Zaborze
 Zadroże (K)
 Zagnańsk
 Zalesice (W)
 Zalezianka
 Zaryszyn (K)
 Zawichost
 Zawiercie (S)
 Zborów
 Złotniki
 Złotniki (K)
 Złoty Potok (S)
 Zwoleń (W)
 Żarki (S)
 Żarnowiec (S)
 Żarnów (E)
 Żelazowice (E)
 Uroczystości
 Wyszukiwarka
 Literatura
 Indeksy
 Aktualizacja
 O autorze
 
     Ważne daty z powstania:  
24 kwietnia 1863 r. - Bitwa Mossakowskiego pod Jaworznikiem
25 kwietnia 1863 r. - Starcie Oksińskiego pod Łazami
4 maja 1863 r. - Bitwa Miniewskiego pod Podlesiem
4 maja 1863 r. - Malczewski walczy pod Igołomią i Pobiednikiem
4 maja 1863 r. - Bitwa Czachowskiego pod Jeziorkami
5 maja 1863 r. - W bitwie pod Krzykawką zginął F. Nullo
6 maja 1863 r. - Potyczka Bończy pod Wodzisławiem
7 maja 1863 r. - Potyczka Romockiego pod Szycami
14 maja 1863 r. - Walki Kononowicza pod Rozniszewem
 
  Zapraszam do współpracy
Posiadasz dodatkowe informacje lub zdjęcia
     albo
chcesz otrzymywać informację o uzupełnieniach niniejszej prezentacji ?
 
     Zaproszenie do:  
Muzeum Historii
Kielc
 
     gmina : SOLEC ZDRÓJ powiat: BUSKO     

ZBORÓW

1. Krzyż drewniany przy drodze do Żukowa

Przy drodze do Żukowa, na skraju Zborowa, w przysiółku Zwierzyniec, stoi stary krzyż drewniany z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego.

   Krzyż wystawił ok. 1865 roku Karol Godeffroy, dziedzic Zborowa, jako wotum wdzięczności za uwolnienie syna z kieleckiego więzienia za udział w powstaniu styczniowym.

Krzyż z ok. 1865 r. postawiony w Zborowie, przy drodze do Żukowa.

góra strony2. Krzyż drewniany przy drodze do Solca Zdroju

Na skraju Zborowa, przy drodze do Solca Zdroju, stoi stary krzyż drewniany z rzeźbą Chrystusa Ukrzyżowanego.

   Krzyż wystawił ok. 1865 roku Karol Godeffroy, dziedzic Zborowa, jako wotum wdzięczności za uwolnienie syna z kieleckiego więzienia za udział w powstaniu styczniowym.

Krzyż z ok. 1865 r. postawiony w Zborowie, przy drodze do Solca Zdroju.

góra strony
   W monograficznym opracowaniu Przydrożni świadkowie wiary i historii. Krzyże, figury i kapliczki z Solca Zdroju i okolic K. Helis wskazuje, że zachowały się żywe przekazy wśród miejscowej ludności, jak to po 1865 roku Karol Godeffroy, dziedzic Zborowa, jako wotum wdzięczności za uwolnienie syna z kieleckiego więzienia postawił trzy drewniane krzyże w rejonie Zborowa:
- krzyż przy wyjeździe ze Zborowa do Żukowa,
- krzyż przy drodze ze Zborowa do Solca Zdroju
- krzyż przy drodze z Żukowa do Piasku Małego.
   Wskutek starości, ten trzeci krzyż został już zastąpiony przez krzyż żelazny, wykonany z zespawanych potrójnych prętów, z żeliwną postacią Chrystusa.

   Ustne przekazy mieskańców znajdują pełne potwierdzenie w istniejących dokumentach archiwalnych oraz w pamiętnikach Stanisława Jana Czarnowskiego, ucznia kieleckiego Gimnazjum w okresie powstania styczniowego, który posiadał bliskie związki rodzinne z Karolem Godeffroy.

   Pisze Czarnowski w Pamiętnikach:
Dziadek Karol Godeffroy dorobiwszy się znacznego majątku na dzierżawie starostwa rabsztyńskiego, nabył później, jak nadmieniłem, pod miastem powiatowym Stopnicą dobra Zborów, zamieszkał w tamecznym starym pałacu i ożenił się z hrabianką Joanną Wessel. Miał z nią dwóch synów: Juliana i Józefa, oraz córkę jedyną Karolinę, która wyszła za mąż za obywatela ziemskiego z sąsiedztwa Ludwika Walchnowskiego, właściciela wsi Niziny za Stopnicą. ...
... Syn starszy dziadka, Godeffroy Juljan, urodzony 1836 r., właściciel wsi Włosnowice pod Stopnicą, uwolniwszy się z pod sądu wojennego i z więzienia politycznego w Chęcinach pod Kielcami, jako członek miejscowej organizacji powstania w 1863 r., emigrował do Krakowa i tam zmarł w młodym wieku w czerwcu 1872 r.


   W dokumentach Naczelnika Wojennego Pow. Kieleckiego (AP Kielce, zesp. 21, sygn. 18) znajduje się potwierdzenie, że Julian Godeffroy przebywał w kieleckim więzieniu. Z comiesięcznych raportów naczelnika więzienia w Kielcach wynika, że Julian Godeffroy był w nim od 17 do 20 czerwca 1864 r., a następnie od 3 sierpnia 1864 r. do 24 czerwca 1865 roku (krótka przerwa mogła wynikać z ew. pobytu w szpitalu lub z pobytu w więzieniu w Chęcinach, co podawał Czarnowski).
   W tym czasie trwały intensywne i kosztowne zabiegi rodziny Godeffroy i skoligaconego Wincentego Piątkowskiego (wieloletniego Naczelnika Powiatu Miechowskiego, a później, krótko, Cywilnego Gubernatora Radomskiego) oraz ojca St. J. Czarnowskiego, który był sędzią w Chęcinach, o uwolnienie Juliana z więzienia. Wspomina o tym również Czarnowski w Pamiętnikach:
... Także wuj Juljan Godeffroy starszy syn dziadka Karola, został aresztowany i tam uwięziony jako członek organizacji powstańczej. Jego matka a babka nasza Joanna oraz siostra Karolina Walchnowska pośpieszyły ratować go, i czynić starania w celu uwolnienia. Udało się to, ale znacznie póżniej, dopiero po pokonaniu bardzo wielkich trudności. ...

   A jak wyglądały starania o uwolnienie, czytamy w Zeszycie 5 Pamiętników Czarnowskiego:
... Więzienie karne w Chęcinach, w dawnym gmachu poklasztornym, przepełnione było podsądnymi politycznymi, a groźna i surowa komisja wojenna, pod prezydencją Hatzfelda, wydawała bezlitosne wyroki śmierci i zesłania na Sybir.
   W tej liczbie więźniów tamecznych znajdował się też brat cioteczny mojej matki Julian Godeffrey, przeniesiony tu z Kielc.
... Jednego dnia zaraz po Wielkanocy ojciec mój wydał wystawną kolację dla prezesa i członków komisji wojennej z wytwornymi winami i likierami. Panowie zaproszeni i krewni przybyli umyślnie, zasiedli potem do grubej gry w karty przy paru stolikach ...
... po owym festynie zapadł wyrok pomyślny w sprawie wuja Juliana, który też zaraz po zapłaceniu dużej kontrybucji karnej, został uwolniony, mimo że oskarżony był o należenie do organizacji powstania, za co groziły kary najwyższe ...


   Pozytywny finał tych starań znajduje się w raporcie z dnia 5 lipca 1865 r. Naczelnika Komory Węgrzce, który potwierdził, że aresztanci Antoni Fibich, Julian Godeffroy i Theolif Zarębski zostali wydaleni do Galicji.

   Były więc jednoznaczne przesłanki, aby wyrazić Bogu wdzięczność za uwolnienie syna z politycznego więzienia i ocalenia przed nieuchronną zsyłką na Sybir. Dziedzic Zborowa i założyciel uzdrowiska w Solcu Zdroju, Karol Godeffroy, wystawił trzy dziękczynne krzyże i sam również przeniósł się do Krakowa. Po wielu latach powrócił do swej córki Karoliny, zamieszkałej w Nizinach, gdzie zmarł w roku 1878 i został pochowany na cmentarzu w Koniemłotach.


Zespół pałacowo - parkowy w Zborowie.

góra strony


ostatnia aktualizacja: 15-07-2011 , 11:24

 

 od 11 stycznia 2005 odwiedziło nas: 3 445.000 osób.

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 800x600 w przeglądarce Internet Explorer